Обрати сторінку

Навчання через дослідження

Кафедра міжнародних економічних відносин

Навчання через дослідження

    Наукові дослідження й організація наукової діяльності на кафедрі міжнародних економічних відносин здійснюється за принципами інноваційної освіти, що ґрунтується на технології «навчання через дослідження». Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті визначає технологію «навчання через дослідження» каталізатором освітньої діяльності в сучасному університеті, а розвиток дослідницьких здібностей здобувачів вищої освіти  як необхідну умову навчання.

     Мета дослідницької технології навчання полягає в отриманні здобувачами вищої освіти  навичок дослідження як універсального способу освоєння діяльності, розвитку здатності до дослідницького мислення, активізації особистісної дослідницької позиції на основі придбання суб’єктивно нових знань.
  Реалізація технології «навчання через дослідження» кафедрою міжнародних економічних відносин  передбачає:

  • розширення та поглиблення фахових академічних знань та вмінь в області міжнародних економічних відносин;
  • отримання здобувачами навичок для подальшого розвитку шляхом:
    – ініціювання  та обґрунтування новаторських досліджень;
    – презентації власних результатів досліджень світовій дослідницькій чи бізнесовій спільноті;
    – здійснення пошуку фінансування та управління проєктами;
  • інтеграцію до світової професійної / наукової спільноти через взаємодію з досвідченими науковцями та експертами на конференціях, методичних семінарах, олімпіадах, наукових конкурсах.