Обрати сторінку

Наші партнери

Співробітництво

Економічний факультет за роки існування зарекомендував себе надійним та активним партнером, відкритим для нових пропозицій, генератором нових проектів.

Позитивний ефект від такої співпраці полягає в ознайомленні з сучасними методиками викладання, набутті досвіду впровадження кредитно-модульної системи освіти, поповненні банку літератури і ліцензійного програмного забезпечення за рахунок зарубіжних джерел, написанні підручників, навчальних і методичних посібників, забезпеченні можливості викладачам, співробітникам і студентам факультету проходити стажування і обмінюватися досвідом роботи

Університет ім. Адама Міцкевича, Познань, Польща

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.