Обрати сторінку

Наші партнери

Співробітництво

Економічний факультет за роки існування зарекомендував себе надійним та активним партнером, відкритим для нових пропозицій, генератором нових проектів.

Позитивний ефект від такої співпраці полягає в ознайомленні з сучасними методиками викладання, набутті досвіду впровадження кредитно-модульної системи освіти, поповненні банку літератури і ліцензійного програмного забезпечення за рахунок зарубіжних джерел, написанні підручників, навчальних і методичних посібників, забезпеченні можливості викладачам, співробітникам і студентам факультету проходити стажування і обмінюватися досвідом роботи

Університет ім. Адама Міцкевича, Познань, Польща

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Господарська академія імені Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія)

Співпраця з цією установою полягає у реалізації програм академічної мобільності; програми подвійних дипломів (072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Міжнародний фінансовий менеджмент»); подвійного керівництва здобувачами вищої освіти (072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Міжнародний фінансовий менеджмент»); Спільних публікаціях у виданнях Університету-партнера «Dialogue», «Business Management»; участі представників закладу-партнеру в редакційних колегіях наукових видань факультету; участь у процедурі захисту кваліфікаційних робіт здобувачів.

Познанський університет економіки і бізнесу (м. Познань, Польща)

Співпраця з цією установою полягає у реалізації програм академічної мобільності; залученні викладачів університету-партнеру до викладання окремих модулів дисциплін факультету; проведенні спільних наукових досліджень з подальшою публікацією результатів; Спільних публікаціях у виданнях Університету-партнера «Economics and Business Review»,  «Research Papers in Economics and Finance»; здійсненні подвійного керівництва здобувачами вищої освіти; залученні викладачів університету-партнеру до викладання окремих модулів дисциплін факультету; участі представників закладу-партнеру в редакційних колегіях наукових видань факультету; участі співробітників факультету в редакційних колегіях наукових видань закладу-партнеру.

Університет Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)

Співпраця з цією установою полягає у участі викладачів у конкурсах на академічну мобільність (Staff Mobility for Teaching, Staff Mobility for Training); участі здобувачів у конкурсах на академічну мобільність (Student Mobility); поданні публікацій до видання Університету-партнера «Business Systems and Economics».

Варшавський університет (м. Варшава, Польща)

Співпраця з цією установою полягає у реалізації програм академічної мобільності; залученні викладачів університету-партнеру до викладання окремих модулів дисциплін факультету; організації спільної проєктної діяльності.

Варшавська школа економіки (м. Варшава, Польща)

Співпраця з цією установою полягає у реалізації програм академічної мобільності.

Ягеллонський університет (м. Краків, Польща)

Співпраця з цією установою полягає у рамках підготовки спільної проєктної діяльності.

Ризький технічний університет (м. Рига, Латвія)

Співпраця з цією установою полягає у залученні викладачів університету-партнеру до викладання окремих модулів дисциплін факультету.

Академія економічної освіти Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова)

Співпраця з цією установою полягає у залученні викладачів університету-партнеру до викладання окремих модулів дисциплін факультету; участі здобувачів вищої освіти та викладачів факультету в роботі міжнародної наукової конференції; участі у науковому комітеті проведення міжнародної конференції.