Обрати сторінку

Кафедра міжнародних економічних відносин

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 «Без економічної свободи ніякої іншої свободи бути не може»
Маргарет Тетчер

    Кафедра міжнародних економічних відносин створена у 2016 році на основі злиття двох кафедр – кафедри міжнародної економіки, яка була створена у 1995 році, та кафедри міжнародного бізнесу і прикладної економіки, яка була заснована в рамках проєкту ЄС «Створення  нової економічної спеціальності на магістерському рівні в класичних університетах України» у 2002 році.

   Місія кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса  –  провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку високоосвіченої та інтелектуальної особистості–професіоналу з міжнародних економічних відносин, спроможного приймати участь у забезпечення суспільного та економічному розвитку держави через використання набутих протягом навчання компетентностей, з високими моральними цінностями, соціально активною громадянською позицією та відповідальністю, здатного до самоорганізації та саморозвитку в сучасних умовах.

     Бачення кафедри – структурний підрозділ університету, що провадить свою освітню, методичну та наукову діяльність, ґрунтуючись на принципах академічної свободи, доброчесності, колегіальності управління, та реалізує свою стратегію розвитку відповідно до основних пріоритетів і завдань Стратегії розвитку Університету.

      Ціль розвитку – забезпечення якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства, прийнятим стандартам і принципам Європейського простору вищої освіти та світовим тенденціям розвитку освіти.

       Основні стратегічні пріоритети кафедри міжнародних економічних відносин:

 • прагматизація освітньої діяльності кафедри з метою забезпечення якості, студентоцентрованності та конкурентоспроможності;
 • зміна концепції викладання на кафедрі в контексті зміцнення її науково-дослідного потенціалу, використання результатів наукової діяльності у викладанні навчальних курсів, підсилення практико-орієнтованості змісту освітніх програм;
 • розвиток мережі партнерств із зовнішніми стейкхолдерами на регіональному, національному та міжнародному ринку, залучення роботодавців до формування освітніх програм кафедри;
 • подальша інтернаціоналізація освітніх програм та діяльності кафедри;
 • поширення потенціалу використання цифрових технологій в освітній та науковій діяльності кафедри;
 • формування культури академічної доброчесності та корпоративної лояльності

   Висока якість освіти, підтверджена професіоналізмом професорсько-викладацького колективу – на кафедрі працюють висококваліфіковані, досвідчені фахівці, доктори і кандидати наук з великим досвідом практичної діяльності в сфері міжнародних економічних відносин. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим міжнародним стандартам, із застосуванням новітніх методик.

    Кафедра забезпечує повний курс навчання за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»: бакалавріат, магістратура, аспірантура та докторантура.

  Здобувачі вищої освіти навчаються за такими освітніми програмами за спеціальностями:

спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини:

ОПП Міжнародна економіка (СО «Бакалавр»);

ОПП Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад (СО «Бакалавр»);

ОПП International business. Business-translation (СО «Бакалавр»);

ОПП Міжнародні економічні відносини (СО «Магістр»);

ОНП Міжнародні економічні відносини (СО «Доктор філософії»);

спеціальність 073 Менеджмент:

ОПП Бізнес-адміністрування (СО «Магістр»);

ОПП Business Administration (СО «Магістр»)

     Здійснюючи освітню і наукову діяльність, кафедра розвиває міжнародні зв’язки за такими напрямами:

стажування студентів за кордоном;

участь у міжнародних конференціях;

організація міжнародних наукових заходів;

участь у міжнародних проєктах (TEMPUS, ERASMUS+, SOFT SKILLS, REAP, USAID).

    Викладачі та студенти кафедри приймають активну участь у міжнародному обміні досвідом, конференціях, семінарах та стажуваннях.

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 «Без економічної свободи ніякої іншої свободи бути не може»
Маргарет Тетчер

    Кафедра міжнародних економічних відносин створена у 2016 році на основі злиття двох кафедр – кафедри міжнародної економіки, яка була створена у 1995 році, та кафедри міжнародного бізнесу і прикладної економіки, яка була заснована в рамках проєкту ЄС «Створення  нової економічної спеціальності на магістерському рівні в класичних університетах України» у 2002 році.

   Місія кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса  –  провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку високоосвіченої та інтелектуальної особистості–професіоналу з міжнародних економічних відносин, спроможного приймати участь у забезпечення суспільного та економічному розвитку держави через використання набутих протягом навчання компетентностей, з високими моральними цінностями, соціально активною громадянською позицією та відповідальністю, здатного до самоорганізації та саморозвитку в сучасних умовах.

     Бачення кафедри – структурний підрозділ університету, що провадить свою освітню, методичну та наукову діяльність, ґрунтуючись на принципах академічної свободи, доброчесності, колегіальності управління, та реалізує свою стратегію розвитку відповідно до основних пріоритетів і завдань Стратегії розвитку Університету.

      Ціль розвитку – забезпечення якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства, прийнятим стандартам і принципам Європейського простору вищої освіти та світовим тенденціям розвитку освіти.

       Основні стратегічні пріоритети кафедри міжнародних економічних відносин:

 • прагматизація освітньої діяльності кафедри з метою забезпечення якості, студентоцентрованності та конкурентоспроможності;
 • зміна концепції викладання на кафедрі в контексті зміцнення її науково-дослідного потенціалу, використання результатів наукової діяльності у викладанні навчальних курсів, підсилення практико-орієнтованості змісту освітніх програм;
 • розвиток мережі партнерств із зовнішніми стейкхолдерами на регіональному, національному та міжнародному ринку, залучення роботодавців до формування освітніх програм кафедри;
 • подальша інтернаціоналізація освітніх програм та діяльності кафедри;
 • поширення потенціалу використання цифрових технологій в освітній та науковій діяльності кафедри;
 • формування культури академічної доброчесності та корпоративної лояльності

   Висока якість освіти, підтверджена професіоналізмом професорсько-викладацького колективу – на кафедрі працюють висококваліфіковані, досвідчені фахівці, доктори і кандидати наук з великим досвідом практичної діяльності в сфері міжнародних економічних відносин. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим міжнародним стандартам, із застосуванням новітніх методик.

    Кафедра забезпечує повний курс навчання за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»: бакалавріат, магістратура, аспірантура та докторантура.

  Здобувачі вищої освіти навчаються за такими освітніми програмами за спеціальностями:

спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини:

ОПП Міжнародна економіка (СО «Бакалавр»);

ОПП Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад (СО «Бакалавр»);

ОПП International business. Business-translation (СО «Бакалавр»);

ОПП Міжнародні економічні відносини (СО «Магістр»);

ОНП Міжнародні економічні відносини (СО «Доктор філософії»);

спеціальність 073 Менеджмент:

ОПП Бізнес-адміністрування (СО «Магістр»);

ОПП Business Administration (СО «Магістр»)

     Здійснюючи освітню і наукову діяльність, кафедра розвиває міжнародні зв’язки за такими напрямами:

стажування студентів за кордоном;

участь у міжнародних конференціях;

організація міжнародних наукових заходів;

участь у міжнародних проєктах (TEMPUS, ERASMUS+, SOFT SKILLS, REAP, USAID).

    Викладачі та студенти кафедри приймають активну участь у міжнародному обміні досвідом, конференціях, семінарах та стажуваннях.

 

Історія кафедри

 

    Наукова школа міжнародних економічних відносин розвивалась завдяки співробітникам кафедр «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес та прикладна економіка».

    З вересня 2016 року завдяки об’єднанню цих двох кафедр розвиваються перспективні напрями діяльність наукової школи, зокрема робота зосереджена на формуванні міжнародної конкурентоспроможності України та Вінницького регіону.  

Освітні програми

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітня програма «Міжнародна економіка» (СО «Бакалавр»)

Освітня програма «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад» (СО «Бакалавр»)

Освітня програма «Цифрова бізнес-дипломатія» (СО «Бакалавр»)

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» (СО «Магістр»)

Спеціальність 073«Менеджмент»
Освітня програма «Бізнес-адміністрування» (СО «Магістр»)