Обрати сторінку

Місія, бачення, перспективні завдання

Місія факультету – формування кадрового потенціалу національної економіки України, здатного забезпечити її інноваційний прорив, визначати транскордонні та міжнародні тренди економічного і фінансового розвитку на принципах сталості і соціальної відповідальності.

Бачення  факультету

1. Національний лідер економічної та управлінської освіти, який відповідає запитам світового ринку праці, зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів.

2. Спільнота професіоналів-експертів, мотивованих до саморозвитку, генерації креативних ідей, нових знань та проривних рішень.

3. Надійний партнер у продукуванні інтелектуальних цінностей задля розвитку бізнесу та суспільства.

4. Простір можливостей синергії «викладач-здобувач-випускник-роботодавці».

5. Частина університетської спільноти та її корпоративного духу.

Песпективні завдання:

1. Підвищення наукового потенціалу факультету у проведенні прикладних досліджень на запит національної та регіональної економіки
2. Створення умов для розвитку наукових шкіл факультету у сферах економіки, управління та міжнародних економічних відносин
3. Розбудова системи комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності наукових шкіл факультету
4. Популяризація науково-дослідної діяльності серед здобувачів вищої освіти