Обрати сторінку

Зовнішні стейкхолдери

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, Положення про розробку та реалізацію освітніх програм, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (ВЗЯВО) ДонНУ імені Василя Стуса, сучасних вимог до акредитації освітніх програм на економічному факультеті здійснюється моніторинг та удосконалення освітніх програм. Освітні програми переглядаються гарантом, членами групи забезпечення, експертами з якості щодо відповідності цілей програми місії і стратегії ЗВО, затвердженим стандартам вищої освіти. Згідно з Законом України «Про вищу освіту», нормативний зміст підготовки здобувачів має відповідати результатам навчання, визначеним у стандартах. 

Моніторинг ОП здійснюється із залученням стейкхолдерів (потенційних роботодавців, професіоналів-практиків, органів місцевого самоврядування, випускників, студентів) з метою виявлення їхніх потреб, визначення слабких і сильних сторін ОП, урахування пропозицій і реалізація їх під час визначення обов’язкових і вибіркових компонентів, що сприяють формуванню індивідуальної траєкторії навчання здобувача. Обговорення здійснюється під час роботи фокус-груп, круглих столів, тематичних семінарів, зустрічей випускників, професійних зустрічей тощо. Саме там роботодавці, випускники можуть надати зворотний зв’язок, об’єктивно оцінити якість реалізації програм і відповідність вимогам ринку праці. 

Михайло Миколайович Мацегора

Співвласник

Група компаній «БІОС»

Наша компанія активно співпрацює з кафедрою підприємництва, корпоративної та просторової економіки Стусівського університету.

Наша співпраця з кафедрою та освітніми програмами з підприємництва включає в себе кілька аспектів. Ми сприяємо студентам, організовуючи майстер-класи, лекції та практичні семінари з питань організації та ведення бізнесу. Ми також надаємо студентам можливість практичної підготовки та стажування в нашій організації, де вони отримують реальний досвід, як кажуть, у «польових умовах». Окрім того, ми активно співпрацюємо з викладачами освітніх програм, сприяючи оновлюванню навчальних планів та матеріалів із урахуванням останніх трендів.

Наша компанія бачить кілька переваг у такій співпраці. По-перше, це надає нам можливість знайти талановитих і мотивованих молодих фахівців, які можуть приєднатися до нашої команди в майбутньому. По-друге, це сприяє розвитку підприємництва взагалі, допомагаючи створити кращі умови для молодих підприємців та інноваторів. І нарешті, – це є нашим способом допомогти суспільству та сприяти освітньому процесу.

У майбутньому ми плануємо поглибити співпрацю з програмами «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес» та «Інноваційне підприємництво». Ми маємо намір розширити нашу мережу менторів для студентів, які бажають розвивати власні підприємницькі проєкти. Окрім того, ми плануємо організувати конкурси та гранти для студентів, які мають інноваційні ідеї. Ми віримо, що це допоможе створити ще більше можливостей для студентів та сприятиме розвитку підприємницького середовища.

Михайло Миколайович Мацегора

Співвласник

Група компаній «БІОС»

Наша компанія активно співпрацює з кафедрою підприємництва, корпоративної та просторової економіки Стусівського університету.

Наша співпраця з кафедрою та освітніми програмами з підприємництва включає в себе кілька аспектів. Ми сприяємо студентам, організовуючи майстер-класи, лекції та практичні семінари з питань організації та ведення бізнесу. Ми також надаємо студентам можливість практичної підготовки та стажування в нашій організації, де вони отримують реальний досвід, як кажуть, у «польових умовах». Окрім того, ми активно співпрацюємо з викладачами освітніх програм, сприяючи оновлюванню навчальних планів та матеріалів із урахуванням останніх трендів.

Наша компанія бачить кілька переваг у такій співпраці. По-перше, це надає нам можливість знайти талановитих і мотивованих молодих фахівців, які можуть приєднатися до нашої команди в майбутньому. По-друге, це сприяє розвитку підприємництва взагалі, допомагаючи створити кращі умови для молодих підприємців та інноваторів. І нарешті, – це є нашим способом допомогти суспільству та сприяти освітньому процесу.

У майбутньому ми плануємо поглибити співпрацю з програмами «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес» та «Інноваційне підприємництво». Ми маємо намір розширити нашу мережу менторів для студентів, які бажають розвивати власні підприємницькі проєкти. Окрім того, ми плануємо організувати конкурси та гранти для студентів, які мають інноваційні ідеї. Ми віримо, що це допоможе створити ще більше можливостей для студентів та сприятиме розвитку підприємницького середовища.

Михайло Миколайович Мацегора

Співвласник

Група компаній «БІОС»

Наша компанія активно співпрацює з кафедрою підприємництва, корпоративної та просторової економіки Стусівського університету.

Наша співпраця з кафедрою та освітніми програмами з підприємництва включає в себе кілька аспектів. Ми сприяємо студентам, організовуючи майстер-класи, лекції та практичні семінари з питань організації та ведення бізнесу. Ми також надаємо студентам можливість практичної підготовки та стажування в нашій організації, де вони отримують реальний досвід, як кажуть, у «польових умовах». Окрім того, ми активно співпрацюємо з викладачами освітніх програм, сприяючи оновлюванню навчальних планів та матеріалів із урахуванням останніх трендів.

Наша компанія бачить кілька переваг у такій співпраці. По-перше, це надає нам можливість знайти талановитих і мотивованих молодих фахівців, які можуть приєднатися до нашої команди в майбутньому. По-друге, це сприяє розвитку підприємництва взагалі, допомагаючи створити кращі умови для молодих підприємців та інноваторів. І нарешті, – це є нашим способом допомогти суспільству та сприяти освітньому процесу.

У майбутньому ми плануємо поглибити співпрацю з програмами «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес» та «Інноваційне підприємництво». Ми маємо намір розширити нашу мережу менторів для студентів, які бажають розвивати власні підприємницькі проєкти. Окрім того, ми плануємо організувати конкурси та гранти для студентів, які мають інноваційні ідеї. Ми віримо, що це допоможе створити ще більше можливостей для студентів та сприятиме розвитку підприємницького середовища.

Тарасенко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Національний Комплекс «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ»

Моя співпраця із кафедрою обліку, аналізу і аудиту триває вже довгий час – більше 10 років. За цей час я брав участь у процедурах підсумкового оцінювання студентів, був спікером на круглих столах, присвячених обговоренню освітніх програм, розроблених колективом викладачів та був залучений до інших заходів, організованих кафедрою.

Упродовж усього періоду взаємодії із командою кафедри мав змогу впевнитися, що кожен із співробітників робить свій безцінний вклад у розвиток кафедри, експериментує із розробкою та впровадженням нових сучасних курсів та програм, бере участь у багатьох конференціях та стажуваннях задля того, щоб запропонувати якомога якіснішу освітню послугу з високою цінністю для здобувачів.

Цього року колектив кафедри презентував нову освітню програму «Диджитал-облік та оподаткування», яка містить сучасні та важливі освітні курси. Хочеться побажати, аби ця програма була високо оцінена різними стейкхолдерами і принесла очікувані результати.

Тарасенко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Національний Комплекс «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ»

Моя співпраця із кафедрою обліку, аналізу і аудиту триває вже довгий час – більше 10 років. За цей час я брав участь у процедурах підсумкового оцінювання студентів, був спікером на круглих столах, присвячених обговоренню освітніх програм, розроблених колективом викладачів та був залучений до інших заходів, організованих кафедрою.

Упродовж усього періоду взаємодії із командою кафедри мав змогу впевнитися, що кожен із співробітників робить свій безцінний вклад у розвиток кафедри, експериментує із розробкою та впровадженням нових сучасних курсів та програм, бере участь у багатьох конференціях та стажуваннях задля того, щоб запропонувати якомога якіснішу освітню послугу з високою цінністю для здобувачів.

Цього року колектив кафедри презентував нову освітню програму «Диджитал-облік та оподаткування», яка містить сучасні та важливі освітні курси. Хочеться побажати, аби ця програма була високо оцінена різними стейкхолдерами і принесла очікувані результати.

Тарасенко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Національний Комплекс «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ»

Моя співпраця із кафедрою обліку, аналізу і аудиту триває вже довгий час – більше 10 років. За цей час я брав участь у процедурах підсумкового оцінювання студентів, був спікером на круглих столах, присвячених обговоренню освітніх програм, розроблених колективом викладачів та був залучений до інших заходів, організованих кафедрою.

Упродовж усього періоду взаємодії із командою кафедри мав змогу впевнитися, що кожен із співробітників робить свій безцінний вклад у розвиток кафедри, експериментує із розробкою та впровадженням нових сучасних курсів та програм, бере участь у багатьох конференціях та стажуваннях задля того, щоб запропонувати якомога якіснішу освітню послугу з високою цінністю для здобувачів.

Цього року колектив кафедри презентував нову освітню програму «Диджитал-облік та оподаткування», яка містить сучасні та важливі освітні курси. Хочеться побажати, аби ця програма була високо оцінена різними стейкхолдерами і принесла очікувані результати.

Скоковська Галина Петрівна

Директор

Вінницький обласний центр зайнятості

Донецький національний університет імені Василя Стуса при розробці освітніх програм завжди проявляє інноваційність, орієнтується на стан економіки регіону та її потреби, дбає про розвиток регіону в майбутньому. Розроблена та запроваджена на економічному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса освітня програма «Соціальне підприємництво» для підготовки магістрів за спеціальністю «Соціальне забезпечення» є першою не тільки на Вінниччині, але й в Україні. Актуальність цієї програми наразі є надзвичайно високою, а її реалізація в перспективі сприятиме не лише розвитку соціального підприємництва, але й вирішенню нагальних соціальних проблем на ринку праці.

Під час участі в Круглому столі щодо презентації цієї програми мала змогу пересвідчитись в унікальності та практикоорієнтованості освітньої програми «Соціальне підприємництво», збалансованості її змісту. Вінницький обласний центр зайнятості має тривалу та плідну співпрацю як з Університетом, так і з економічним факультетом й на майбутнє плануємо розширювати вектори співпраці, зокрема щодо реалізації освітньої програми «Соціальне підприємництво».

Скоковська Галина Петрівна

Директор

Вінницький обласний центр зайнятості

Донецький національний університет імені Василя Стуса при розробці освітніх програм завжди проявляє інноваційність, орієнтується на стан економіки регіону та її потреби, дбає про розвиток регіону в майбутньому. Розроблена та запроваджена на економічному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса освітня програма «Соціальне підприємництво» для підготовки магістрів за спеціальністю «Соціальне забезпечення» є першою не тільки на Вінниччині, але й в Україні. Актуальність цієї програми наразі є надзвичайно високою, а її реалізація в перспективі сприятиме не лише розвитку соціального підприємництва, але й вирішенню нагальних соціальних проблем на ринку праці.

Під час участі в Круглому столі щодо презентації цієї програми мала змогу пересвідчитись в унікальності та практикоорієнтованості освітньої програми «Соціальне підприємництво», збалансованості її змісту. Вінницький обласний центр зайнятості має тривалу та плідну співпрацю як з Університетом, так і з економічним факультетом й на майбутнє плануємо розширювати вектори співпраці, зокрема щодо реалізації освітньої програми «Соціальне підприємництво».

Скоковська Галина Петрівна

Директор

Вінницький обласний центр зайнятості

Донецький національний університет імені Василя Стуса при розробці освітніх програм завжди проявляє інноваційність, орієнтується на стан економіки регіону та її потреби, дбає про розвиток регіону в майбутньому. Розроблена та запроваджена на економічному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса освітня програма «Соціальне підприємництво» для підготовки магістрів за спеціальністю «Соціальне забезпечення» є першою не тільки на Вінниччині, але й в Україні. Актуальність цієї програми наразі є надзвичайно високою, а її реалізація в перспективі сприятиме не лише розвитку соціального підприємництва, але й вирішенню нагальних соціальних проблем на ринку праці.

Під час участі в Круглому столі щодо презентації цієї програми мала змогу пересвідчитись в унікальності та практикоорієнтованості освітньої програми «Соціальне підприємництво», збалансованості її змісту. Вінницький обласний центр зайнятості має тривалу та плідну співпрацю як з Університетом, так і з економічним факультетом й на майбутнє плануємо розширювати вектори співпраці, зокрема щодо реалізації освітньої програми «Соціальне підприємництво».