Працевлаштування

Працевлаштування

В процесі навчання на економічному факультеті студенти отримують не лише фундаментальну наукову підготовку, знання і навички практичної роботи в різних сферах державного, комерційного і суспільно-освітнього призначення, але й розвивають лідерські якості, вчаться нестандартно мислити та приймати складні рішення.

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Випускники кафедри можуть працювати в таких сферах:

 • Обліково-аналітична сфера діяльності (в т.ч. консалтингові послуги);
 • Діяльність з оцінки майна;
 • Контрольна сфера діяльності;
 • Аудиторська сфера діяльності;
 • Банківська та фінансово-кредитна сфера діяльності;
 • Управлінська сфера діяльності;
 • Планово-економічна сфера діяльності;
 • Податкова сфера діяльності;
 • Науково-дослідна та педагогічна сфера діяльність.

Кафедра фінансів та банківської справи

Випускники кафедри можуть займати такі поосади:

– фінансовий директор;

– керівник (директор, начальник та ін.) фінансового департаменту;

– начальник фінансового відділу (бюро);

– менеджер (управитель) із грошового посередництва;

– менеджер (управитель) із фінансового лізингу;

– менеджер (управитель) із надання кредитів;

– менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів;

– менеджер (управитель) із фінансового посередництва;

– професіонали, зайняті роботою з цінними паперами;

– професіонали у сфері біржової діяльності;

– професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;

– професіонали з фінансово-економічної безпеки;

– аналітик з інвестицій;

– аналітик з кредитування;

– аналітик з дослідження фінансового ринку;

– аналітик консолідованої інформації;

– економіст з фінансової роботи;

– економічний радник;

– консультант з економічних питань;

– член виконавчого органу акціонерного товариства;

– науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

 – науковий  співробітник-консультант  (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

 – науковий  співробітник-консультант  (економіка);

 – молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

– асистент.

Кафедра міжнародних економічних відносин

Випускники можуть працювати на посадах:  економіст, менеджер (управитель) із ЗЕД; консультант із зовнішньоекономічних питань;  економіст з міжнародної торгівлі, дипломатичний агент, фахівець з методів розширення міжнародних ринків збуту, перекладач, генеральний директор (голова, президент, ін. керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.); керуючий санацією; голова правління; директор (начальник, ін. керівник) підприємства; директор-розпорядник; начальник відділу, керівник департаменту; директор з економіки; начальник управління; керівник в органах місцевого і державного управління; комерційний директор; голова комісії (бюро), завідуючий групою, начальник відділу, інспекції та інші.

Кафедра маркетингу

Випускники спеціальності «Маркетинг» можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми:

 • комерційні;
 • некомерційні;
 • державні;
 • приватні.

На такі посади:

 • керівники, заступники керівників функціональних підрозділів  (маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю, матеріально-технічного постачання);
 • керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі тощо;
 • консалтинг-менеджер;
 • науковий співробітник;
 • викладач вищого (середнього) навчального закладу;
 • консультант з питань комерційної діяльності й управління маркетингом;
 • комерційний директор;
 • головний економіст;
 • фахівець з державних закупівель тощо.