Обрати сторінку

Працевлаштування

Працевлаштування

В процесі навчання на економічному факультеті студенти отримують не лише фундаментальну наукову підготовку, знання і навички практичної роботи в різних сферах державного, комерційного і суспільно-освітнього призначення, але й розвивають лідерські якості, вчаться нестандартно мислити та приймати складні рішення.

Загалом протягом звітних років спостерігається досить позитивна тенденція працевлаштування випускників економічного факультету. Це свідчить про затребуваність саме випускників економічного факультету  ДонНУ імені Василя Стуса у роботодавців, а також високу якість підготовку студентів.  

З метою підвищення рівня працевлаштування випускників на факультеті приділяється особлива увага підбору баз практики із наступним стажуванням та перспективою працевлаштування відповідно до напрямків освітніх програм факультету. 

Про актуальні вакансії можна познайомитися ТУТ

Вакансія Менеджера із продажу. Компанія Мед Поділля розшукує спеціаліста із освітою менеджмент або міжнародні економічні відносини. Готові взяти студента.
Із вимог – гарне знання письмової та усної розмовної англійської і бажання розвиватися.
Більше тут

В компанію Грін Кул потрібен менеджер із постачання.
Якщо маєш економічну освіту та досвід роботи із ПК – сміло переходь за посиланням та ознайомся із крутою вакансією, яка навіть дозволить практикувати англійську мову!
Більше тут

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Випускники кафедри можуть працювати в таких сферах:

 • Обліково-аналітична сфера діяльності (в т.ч. консалтингові послуги);
 • Діяльність з оцінки майна;
 • Контрольна сфера діяльності;
 • Аудиторська сфера діяльності;
 • Банківська та фінансово-кредитна сфера діяльності;
 • Управлінська сфера діяльності;
 • Планово-економічна сфера діяльності;
 • Податкова сфера діяльності;
 • Науково-дослідна та педагогічна сфера діяльність.

Кафедра фінансів та банківської справи

Випускники кафедри можуть займати такі поосади:

– фінансовий директор;

– керівник (директор, начальник та ін.) фінансового департаменту;

– начальник фінансового відділу (бюро);

– менеджер (управитель) із грошового посередництва;

– менеджер (управитель) із фінансового лізингу;

– менеджер (управитель) із надання кредитів;

– менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів;

– менеджер (управитель) із фінансового посередництва;

– професіонали, зайняті роботою з цінними паперами;

– професіонали у сфері біржової діяльності;

– професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;

– професіонали з фінансово-економічної безпеки;

– аналітик з інвестицій;

– аналітик з кредитування;

– аналітик з дослідження фінансового ринку;

– аналітик консолідованої інформації;

– економіст з фінансової роботи;

– економічний радник;

– консультант з економічних питань;

– член виконавчого органу акціонерного товариства;

– науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

 – науковий  співробітник-консультант  (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

 – науковий  співробітник-консультант  (економіка);

 – молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

– асистент.

Кафедра міжнародних економічних відносин

Випускники можуть працювати на посадах:  економіст, менеджер (управитель) із ЗЕД; консультант із зовнішньоекономічних питань;  економіст з міжнародної торгівлі, дипломатичний агент, фахівець з методів розширення міжнародних ринків збуту, перекладач, генеральний директор (голова, президент, ін. керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.); керуючий санацією; голова правління; директор (начальник, ін. керівник) підприємства; директор-розпорядник; начальник відділу, керівник департаменту; директор з економіки; начальник управління; керівник в органах місцевого і державного управління; комерційний директор; голова комісії (бюро), завідуючий групою, начальник відділу, інспекції та інші.

Кафедра маркетингу

Випускники спеціальності «Маркетинг» можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми:

 • комерційні;
 • некомерційні;
 • державні;
 • приватні.

На такі посади:

 • керівники, заступники керівників функціональних підрозділів  (маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю, матеріально-технічного постачання);
 • керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі тощо;
 • консалтинг-менеджер;
 • науковий співробітник;
 • викладач вищого (середнього) навчального закладу;
 • консультант з питань комерційної діяльності й управління маркетингом;
 • комерційний директор;
 • головний економіст;
 • фахівець з державних закупівель тощо.