Обрати сторінку

Вчена рада факультету

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ПІБ

Статус

1

Білик Максим Петрович

Голова студентської ради економічного факультету, ЗВО денної форми навчання 4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент»

2

Біркентале Вікторія Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

3

Боєнко Олена Юріївна

Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу

4

Буркіна Наталя Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та управлінської аналітики

5

Варламова Марія Леонідівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

6

Вінніченко Аліна Андріївна

ЗВО денної форми навчання СО «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент»

7

Волкова Валерія Валеріївна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

8

Волкова Неля Іванівна

Заступник декана з навчальної роботи, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

9

Воронін Антон Валерійович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

10

Гевлич Лариса Леонідівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

11

Гуцуляк Наталя Петрівна

Старший викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

12

Данилюк Діана Олегівна

ЗВО  4 курсу денної форми навчання СО «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці»

13

Дороніна Ольга Анатоліївна

Заступник декана з наукової роботи, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки

14

Дутова Наталя Валентинівна

Керівник органу самоврядування економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса (голова профбюро працівників економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса), кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту 

15

Іонін Євген Євгенович

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту

16

Іщук Юлія Анатоліївна

Кандидат економічних наук, методист заочної форми навчання

17

Клочковський Олександр Владиславович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

18

Король Тетяна Цезарівна

Завідувач міжкафедральної навчально-практичної лабораторії забезпечення компетентнісного підходу в освітньому процесі

19

Кривенко Наталя Сергіївна

ЗВО денної форми навчання СО «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці»

20

Лактіонова Олександра Анатоліївна

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи

21

Матвійчук Вікторія Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

22

Наумова Марина Анатоліївна

Завідувач кафедри економічної та управлінської аналітики, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри економічної та управлінської аналітики

23

Ніцевич Максим Володимирович

ЗВО денної форми навчання СО «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент»

24

Орєхова Тетяна Вікторівна

Декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин

25

Панченко Ігор Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

26

Поліщук Олена Тимофіївна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

27

Поповський Юрій Борисович

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та управлінської аналітики

28

Савченко Марина Василівна

Доктор економічних наук, доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри міжнародних економічних відносин

29

Сидорова Антоніна Василівна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної та управлінської аналітики

30

Ситник Людмила Степанівна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки

31

Солоненко Юлія Валеріївна

Старший викладач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

32

Таранич Оксана Вікторівна

Заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

33

Трегубов Олександр Сергійович

Кандидат економічних наук,  доцент, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

34

Фурман Тарас Юрійович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної та управлінської аналітики

35

Христіановський Вадим Володимирович

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної та управлінської аналітики

36

Шкурат Марія Євгенівна

Заступник декана з соціально-виховної роботи та роботи з іноземними студентами, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

37

Юрчишена Людмила Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

38

Янчук Тетяна Василівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу