Обрати сторінку

Вчена рада факультету

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ПІБ Статус
1 Андронік Олена Леонідівна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки
2 Байдалюк Вікторія Русланівна Здобувачка вищої освіти 3 курсу ОС “Бакалавр” спеціальності 075 Маркетинг освітньої програми Маркетинг
3 Безп’ятко Ольга Анатоліївна Здобувачка вищої освіти 4 курсу ОС “Бакалавр” спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес
4 Боєнко Олена Юріївна Завідувач кафедри маркетингу і бізнес-аналітики, кандидат економічних наук, доцент
5 Волкова Валерія Валеріївна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи
6 Волкова Неля Іванівна Заступник декана з навчальної роботи, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи
7 Гевлич Лариса Леонідівна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту
8 Гуцуляк Наталя Петрівна Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки
9 Дороніна Ольга Анатоліївна Заступник декана з наукової роботи, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки
10 Іонін Євген Євгенович Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту
11 Іщук Юлія Анатоліївна Заступник декана з соціально-виховної роботи, доктор філософії, ст. викл. кафедри міжнародних економічних відносин
12 Клочковський Олександр Владиславович Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки
13 Козлов Вадим Петрович Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи
14 Козловський Сергій Володимирович Доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки
15 Король Тетяна Цезарівна Завідувач міжкафедральної навчально-методичної лабораторії інформаційно-організаційного супроводу освітньої діяльності
16 Левчук Анна Олегівна Здобувачка вищої освіти 4 курсу ОС “Бакалавр” спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми Фінанси, банківська справа та страхування
17 Лисяна Людмила Миколаївна Завідувач міжкафедральної навчально-методичної лабораторії організаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців у сфері економіки, бізнесу та менеджменту
18 Марценюк Олеся Віталіївна Керівник органу самоврядування економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса (голова профбюро працівників економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса), старший викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки
19 Орєхова Тетяна Вікторівна Декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин
20 Панченко Ігор Володимирович Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки
21 Поліщук Олена Тимофіївна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту
22 Поповський Юрій Борисович Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і бізнес-аналітики
23 Савченко Марина Василівна Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор
24 Середа Ганна Володимирівна Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки
25 Солоненко Юлія Валеріївна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки
26 Таранич Андрій Володимирович Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і бізнес-аналітики
27 Таранич Оксана Вікторівна Заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки
28 Тимощук Наталія Анатоліївна Методист заочної форми навчання деканату економічного факультету
29 Трегубов Олександр Сергійович Завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, кандидат економічних наук,  доцент,
30 Фурман Тарас Юрійович Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і бізнес-аналітики
31 Шаргородська Ірина Григорівна Завідувач міжкафедральної навчально-методичної лабораторії організаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців з обліку і фінансів
32 Шкурат Марія Євгенівна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин
33 Юрчишена Людмила Вікторівна В.о. завідувача кафедри фінансів і банківської справи, кандидат економічних наук, доцент
34 Якимова Наталія Сергіївна Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки
35 Янчук Тетяна Василівна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і бізнес аналітики