Обрати сторінку

Наука

НАУКОВІ ШКОЛИ 

На кафедрах факультету створено та успішно функціонують наукові школи за такими напрямами:

 • міжнародні економічні відносини (кафедра міжнародних економічних відносин);
 • обліково-аналітичне забезпечення  управління економічними суб’єктами (кафедра обліку, аналізу і аудиту);
 • вдосконалення фінансово-кредитних механізмів управління національною економікою (кафедра фінансів та банківської справи);
 • економічний механізм функціонування промисловості регіону (кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки);
 • дослідження сучасних проблем менеджменту (кафедра менеджменту та поведінкової економіки);
 • управління персоналом і економіка праці (кафедра менеджменту та поведінкової економіки).

 

 

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВІ ВИДАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Науковими колективами кафедр економічного факультету дослідницька робота ведеться в межах дослідної тематики:

 • Стратегія розвитку складних соціально-економічних систем в новій економіці (міжкафедральна);
 • Трансформаційні стратегії соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку;
 • Фінансово-кредитні інструменти гнучкого управління в умовах циклічного економічного розвитку;
 • Обліково-аналітичний потенціал модернізації управління економікою України.

   

   

  Наукові видання факультету
  Наукові фахові журнали
  з економіки:

  • Економіка і організація управління (головний редактор – д.е.н., проф. Козловський С.В.). Видання внесено до переліку наукових фахових видань України, категорія Б (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020)
  • Фінанси, облік, банки (головний редактор – д.е.н., проф. Іонін Є.Є.; видавався до 2019р. ).

  ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

  На факультеті активно ведеться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації –докторів та кандидатів економічних наук (докторів філософії).

  Аспірантура ліцензована за трьома спеціальностями:

  Спеціалізована вчена рада Д 11.051.03 (Голова ради – д.е.н., проф. Орєхова Т.В.) із захисту дисертаційних робіт за здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук працювала у 2016-2019 рр. за трьома спеціальностями:

  • 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
  • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
  • 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

  У грудні 2019 р. раду переєстровано на новий термін з правом прийняття дисертаційних робіт за спеціальностями:

  • 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
  • 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».
  • 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

   У червні 2022 р. раду перереєстровано на новий термін з правом прийняття дисертаційних робіт за спеціальностями:

  • 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
  • 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
  • 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

   Більш детально з інформацією щодо діяльності ради можна ознайомитись за посиланням: https://science.donnu.edu.ua/uk/vcheni-radi/d11-051-03/

    Станом на 01.09. 2023 р. в аспірантурі та докторантурі факультету проходили підготовку:

  • 2 докторанти;
  • 58 аспірантів.

  За період 2017-2022 рр. дисертації захистили 31 аспірантів та викладачів економічного факультету, у том числі захищено 4  докторські дисертації

   

  НАУКОВІ ЗАХОДИ  

  На факультеті щорічно проводяться наукові заходи для студентів:

  • Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (2014-2022 рр.);
  • Всеукраїнська наукову конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці» (2015-2023 рр.).

  На базі кафедри менеджменту та поведінкової економіки у 2014-2019 рр. проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

  Новаціями стали наукові заходи, проведені за підтримки студентського самоврядування факультету:

  • Інтелектуальне змагання студентів факультету «Що? Де? Коли?»
  • Інтелектуальне змагання студентів економічного факультету «Найрозумніший».

  У травні 2019 р. факультет став співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи», яка проводилась у ДонНУ імені Василя Стуса.

  У 2021 році факультетом проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Трансформація соціально-економічних систем в контексті викликів глобального економічного розвитку»

  Науковці факультету приймають активну участь у наукових заходах різного рівня як в Україні, так і за кордоном.

   

  РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

       На факультеті створена та ефективно працює Рада молодих вчених економічного факультету – організація, що на добровільних засадах об’єднує студентів, аспірантів, молодих викладачів та науковців та ставить за мету сприяння творчій самореалізації молодих учених в науково-дослідній роботі. До складу Ради входять молоді науковці різних кафедр факультету

  НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ

     Студенти факультету приймають активну участь у наукових заходах в Україні та за кордоном і мають значні здобутки у вигляді наукових публікацій, дипломів та грамот на конференціях, конкурсах, олімпіадах.

  Найбільш значними науковими досягненнями студентства факультету стали:

  2023р.

  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт

   Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів за спеціалізацією «Економіка підприємства» – Кушнір І., диплом ІІ ступеня; переможці в номінаціях – Бойко І., Ткаченко М.

   Інші види конкурсів

  Міжнародний конкурс студентських наукових робіт Black Sea Science 2023 – Панасюк П., ІІІ місце

  2022р.

   ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт

  Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент персоналу» – Гнідунець Д., Диплом ІІІ ступеня

  Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів ЗВО спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» – Паньків С., Диплом ІІІ ступеня

   Інші види конкурсів

  Міжнародний конкурс студентських наукових робіт Black Sea Science 2022 – Федченко О., сертифікат

  Конкурс «Соціальний проект для студентів України Scholarship» – Федченко О., Диплом за ІІ місце

  15 Міжнародний студентський конкурс маркетингу, ПР-проектів і стартапів «Золотий компас. Креативні індустрії» (Секція стартапів) – Вєсєль Я., І місце

  IX Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку” – Кучер Н.

  Всеукраїнський конкурс студентських проєктів “Від ідеї до успіху” – Сивак Р., Паламарчук О., ІІІ місце

  2021р.

  Міжнародна олімпіада з економіки (Казахстан)

  Бондаренко Р., 3 місце; Вацьківська А., 2 місце

  Бондаренко Р. та Вацьківська А., 1 місце у командній роботі (захист проєктів)

  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських робіт

  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Управління персоналом та економіка праці – Калько І., диплом ІІ ступеня

  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціалізацією «Антикризовий менеджмент» – Вронський М., Вісіцька Д., диплом ІІІ ступеня; Вінніченко А., грамота

  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Банківська справа» – Бойко В., диплом ІІ ступеня

  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства» – Панасюк П., диплом ІІІ ступеня

  Всеукраїнський конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» – Левченко О., Горіна О, заохочувальний диплом

  Всеукраїнський конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» – Кушнір І., заохочувальний диплом

  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» – Пелехацький Д., Якубінська Ю., диплом ІІ ступеня; Денисова А., Любінчак К., диплом ІІ ступеня

   ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт

  Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» – Бережок Р., диплом ІІ ступеня; Чернобаєв А., заохочувальний диплом

  Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт зі спеціальності 051 «Економіка» – Мережко В., диплом ІІ ступеня; Капітонець М., Мудрий Д., заохочувальний диплом

  Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Маркетинг» – Статкевич К., диплом ІІ ступеня

   Інші види конкурсів

  VІІ Харківський студентський фестиваль реклами – Денисова А., Вовколуп А, Поліщук А., диплом ІІІ ступеня

  Конкурс «Молодь опановує маркетинг»- Тичинська А., диплом ІІІ ступеня

  Міжнародний студентський професійний творчий конкурс з бухгалтерського обліку, оподаткуванню, аналізу та аудиту – Ковальчук Д., диплом ІІІ ступеня

  Міжнародний конкурс з економіки – Моторна А., 2 місце; Говоруха М., 3 місце

  2020р.

  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських робіт

              Всеукраїнський конкурс наукових робіт за спеціальністю «УПЕП»  – Зулінська А., диплом ІІ ступеня

  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» – Барткова К., диплом ІІ ступеня

  Конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» – Пелехацький Д., Якубінська Ю., диплом І ступеня;

   ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт

  Конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Маркетинг» – Остапчук Н., диплом 1 ступеня

  Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» – Любімов О., диплом ІІ ступеня

   Інші види конкурсів

  Міжнародний конкурс студентських наукових робіт (Казахстан) – Шевчук П., І місце; Шатківська А. – ІІІ місце;

  VІІ Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» – Хамула К., диплом ІІІ ступеня

  Переможці Конкурсу CFA Ethics – Ставська К., Швець В., Хижинська М., Бойко В.

  Міжнародний конкурс «Black Sea Science» – Статкевич К., Шаповал Н., 2 місце

  15-ий Український студентський фестиваль реклами – Денисова А., Вовколуп А., Поліщук А., Любінчак К., 3 місце

  ІІІ Всеукраїнський студентський конкурсі бізнес-проєктів «БІЗНЕС-ТРАМПЛІН» – Пелехацький Д., Якубінська Ю., Вовколуп А., диплом 3 місце

   

  2019р.
  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни

  • «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності) – Молож Ю.Л., диплом ІІ ступеня; Мережко В.А., диплом ІІІ ступеня
  • Міжнародна економіка – Гончарук С.А., диплом ІІІ ступеня; Халевський О.І., грамота за ІІІ місце у номінації «За фундаментальні знання»; Кліщук І.В.
  • Організація і методика аудиту –  Лесік Є.С., диплом за високий рівень теоретичних знань щодо використання послуг експерта
  • Статистика – Шевчук П., диплом ІІІ ступеня
  • Інвестування – Черниш Н., диплом ІІІ ступеня
  • Податкова система України – Бензар О., диплом
  • Фінансовий менеджмент – Любченко Є., диплом ІІІ ступеня
  • Банківська справа – Гергард М., диплом

  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

  • Економіка/Міжнародна економіка – Роздобудько М.М., диплом ІІ ступеня; Короленко В.О.;  Мурашкіна Н.О.
  • Управління персоналом та економіка праці – Бабій А. – диплом І ступеня; Півошенко А.; Польгуль Д.; Левицький О.
  • «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – Остапенко Ю.М., грамота за творчий підхід при виконанні завдань
  • «Маркетинг» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – Крупчатнікова Т.С., грамота за глибокі теоретичні знання проявлені при виконанні завдань
  • Облік і оподаткування – Лесік Є.С., диплом переможця у номінації «Знавець фінансового обліку»; Серженік Я.С., дипломом переможця у номінації «Знавець аудиту»

  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт

  • Банківська справа – Бензар О., диплом І ступеня
  • Економіка підприємства – Ступіна О.В., диплом ІІІ ступеня; Височина Я.В., грамота у номінаціїї “за застосування економіко-математичних методів”; Ніколаєнко А.В., грамота у номінації “за вагому практичну значимість роботи”.
  • Маркетинг – Янчук С.В., диплом ІІ ступеня; Фаринюк Н.В., диплом ІІ ступеня; Шаповал А.С., диплом ІІ ступеня.
  • Міжнародні економічні відносини – Неголюк Ю.В., диплом ІІ ступеня.
  • Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом – Гончарук С.А., диплом І ступеня.
  • Облік і оподаткування – Пудкалюк Х.О., диплом ІІІ ступеня.

  Інші види конкурсів

   • Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Science” – Статкевич К.О., ІІІ місце
   • ІХ-й Регіональний конкурс рекламних проектів – Мельник С.В., Статкевич К.О., Шаповал А.С., ІІ місце за номінацією «Некомерційна реклама (відео)»; Панченко Д.О., грамота за активну участь.
   • Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності “Маркетинг” – Юзвак С.Л., диплом ІІІ ступеня
   • Всеукраїнський конкурс дипломних (магістерських) робіт зі спеціальності “Управління персоналом та економіка праці” – Бутко В., диплом І ступеня
   • Всеукраїнський конкурс дипломних (магістерських) робіт зі спеціальності «Менеджмент персоналу» – Кошовенко К., диплом ІІІ ступеня
   • Регіональний студентський конкурс «Професія аудитор: сучасний стан, розвиток та перспективи очима молоді»  – Мошура Л., диплом за зайняте 1 місце; Пудкалюк Х., диплом за зайняте 2 місце; Лесік Є., диплом за зайняте 3 місце; Серженік Я., диплом за зайняте 3 місце
   • Міжнародний конкурс інвестиційних аналітиків CFA Challenge – Золотар А., Порошина О., Бензар О., Стецюк А, Дем’янова Ю. 
   • Конкурсу з вирішення кейсів “Tax your Brains” у компанії Deloitte – Черниш Н., Віньгора Д., Ковальчук І., Кречко О.
   • Бізнес-гра “Корпорація ідей 6” – Коновалюк К., Ставська К., Рандіна Д., Стецюк А. Віньгора Д, Мосійчук М. (3 місце)
  2018 р.
  Перемоги у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності:

  – Управління персоналом та економіка праці (Польгуль Д., ІІ місце; Бабій А. І місце);
  – Міжнародна економіка (Роздобудько М., ІІ місце)
  – Економіка підприємства (Бережок Р., ІІІ місце);
  Дипломами та грамотами у номінаціях нагороджені студенти Лесік Є., Серженік Я., Півошенко А. , Ковтунова К., Денисюк Р.

  Перемоги у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни:

  – Міжнародна економіка (Гончарук С., ІІІ місце);
  – Економіка підприємства (Молож Ю. ІІ місце; Мережко В., ІІІ місце)
  – Інвестування (Черниш Н., ІІІ місце);
  – Фінансовий менеджмент (Любченко Є., ІІІ місце);
  – Статистика (Шевчук П., ІІІ місце).
  Дипломами та грамотами у номінаціях нагороджені студенти Бобришова К., Бабій А., Бабій М., Ступіна О., Денисюк Р., Авраменко Д., Халевський О., Горкун К., Бензар О., Гергард М., Остапенко Ю., Крупчатнікова Т., Лесік Є., Янковенко О.

  Призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямами, спеціальностями:

  – Банківська справа (Бензар О., І місце; Федоренко М., І місце);
  – Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом (Богданова І., ІІ місце, Гончарук С., І місце);
  – Маркетинг (Янчук С., ІІ місце; Фаринюк Н. та Шаповал А., ІІ місце; Ковальчук І. та Соць С., І місце; Статкевич К., ІІІ місце);
  – Міжнародні економічні відносини (Неголюк Ю., ІІ місце; Дем’янова Ю., ІІ місце);
  – Економіка підприємства (Ступіна О., ІІІ місце )
  – Облік і оподаткування (Пудкалюк Х., ІІІ місце; Мошура Л., ІІІ місце);
  – Управління персоналом та економіка праці (Старостенко В., ІІ місце)

  Конкурси дипломних (магістерських) робіт

  – Міжнародні економічні відносини (Хідашелі Л., ІІІ місце, Шульц В., грамота);
  – Маркетинг (Козлов Д., ІІІ місце, Юзвак С., ІІІ місце);
  – Менеджмент персоналу (Кошовенко К., ІІІ місце);
  – Управління персоналом та економіка праці (Бутко В., І місце);
  – Підприємництво, торгівля і біржова діяльність (Баландіна К., ІІІ місце; Радченко Д., грамота).

  Міжнародні конкурси:

  – Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Science” (Статкевич К., ІІІ місце)
  – Конкурс міжнародних студентських робіт КрНУ імені імені М. Остроградського (Бабкіна А., грамота).

  Регіональні студентські конкурси:

  – ІХ-й Регіональний конкурс рекламних проектів (Мельник С., Статкевич К., Шаповал А. ІІ місце; Панченко Д., грамота);
  – Професія аудитор: сучасний стан, розвиток та перспективи очима молоді (Мошура Л., І місце; Пудкалюк Х., ІІ місце; Лесік Є. та Серженік Я., ІІІ місце).

  Професійні змагання та фахові конкурси:

  Міжнародний конкурс інвестиційних аналітиків CFA Challenge (Золотар А., Порошина О., Бензар О., Стецюк А, Дем’янова Ю. – проходження у фінал);
  Конкурсу з вирішення кейсів “Tax your Brains” у компанії Deloitte (Черниш Н., Віньгора Д., Ковальчук І., Кречко О. – проходження у фінал);
  Бізнес-гра “Корпорація ідей 6” (Коновалюк К., Ставська К., Рандіна Д., Стецюк А. Віньгора Д, Мосійчук М. -ІІІ місце).

  2015-2017 рр.
  Всеукраїнські заходи

  ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

  І місце

  • зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (Арабаджі Є.В., 2017 р.)

  ІІ місце

  • за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» (Мальцева М., 2016 р.; Єрмакова М., 2015 р.)
  • за спеціальністю «Облік і аудит» (Клєпакова М., 2016 р.,2017 р.)
  • за спеціальністю «Міжнародна економіка» (Дем’янова Ю.О., 2017 р.)

  ІІІ місце

  • за спеціальністю «Фінанси і кредит» (Авраменко Д.С., 2017 р.),
  • за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» (Поповиченко О.Г., 2017 р.).

  Всеукраїнський конкурсі студентських наукових робіт

  І місце

  • за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» (Алярова А.В., 2017 р.)

  ІІ місце

  • за напрямом «Банківська справа» (Рябцева В., 2016 р., Руденок О.О., 2017 р.)
  • зі спеціальності «Маркетинг» (Шаповалов А., 2016 р. Дубель М.В., 2017 р.)
  • зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (Алярова А., 2016 р.)
  • зі спеціальності «Міжнародна економіка» (Колнобрицька К., 2016 р.)
  • за напрямом «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» (Васецька Г.В., 2017 р.);

  ІІІ місце

  • за напрямом «Банківська справа» (Гвоздик Д., 2015 р.)
  • за напрямом «Гроші, фінанси і кредит» (Нешко Р.М., 2017 р.)
  • за напрямом «Маркетинг» (Статкевич К.О., 2017 р.)

  Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» (Снісарчук І., 2017 р.)

  Міжнародні заходи:

  • ІІ місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Фінанси» (Плахотнікова Ю., 2015 р.)
  • ІІІ місце на 4 Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку” (Саржевська А., 2017 р.)
  • участь у фіналі локального етапу світового конкурсу інвестиційних професіоналів в Україні “CFA Institute Research Challenge” 2015-2016 рр. (Шепель М., Чепель К., Рябцева В., Копйов О., Тарасенко Л.)