Обрати сторінку

Акредитація

Кафедра міжнародних економічних відносин

Акредитація

Освітньо-наукова програма: Міжнародні економічні відносини (International economic relations)

 

Ступень вищої освіти: Доктор філософії

 

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

 

 

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини (International economic relations)

 

Освітньо-наукові програми

Навчальні та робочі навчальні плани

Протоколи моніторингу та громадського обговорення освітньо-наукових програм

Протоколи моніторингу

Обговорення ОНП та опитування здобувачів

Рецензії та відгуки на освітньо-наукові програми

Опитування здобувачів

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

Кадрове забезпечення освітньо-наукових програм

Проєктна група

Проєктна група освітньо-наукової програми: 

Гарант: доктор економічних наук, професор  Орєхова Тетяна Вікторівна 

Члени:   доктор економічних наук, професор  Хаджинов Ілля Васильович 

                 доктор економічних наук, професор  Кістерський Леонід Леонідович

Детальніше за посиланням

Додаткова інформація

Журнали