Обрати сторінку

Абітурієнту

Шановні абітурієнти!

​Ви стоїте на порозі нового життя, і перед кожним з вас постав нелегкий і надзвичайно відповідальний вибір. Якій справі присвятити життя? Який шлях обрати, щоб забезпечити собі благополуччя і матеріальну незалежність?

Кожен робить цей вибір по-своєму. Та якщо ви впевнені і цілеспрямовані, якщо здатні прогнозувати ситуацію і стратегічно мислити, якщо прагнете досягти вершин у кар’єрі і почати власну справу, економічний факультет з радістю зустріне вас у числі своїх студентів і навчить вирішувати найскладніші економічні проблеми сучасності.

Задаючи високі освітні стандарти, колектив економічного факультету прагне зробити все, щоб ваші інвестиції в майбутнє були виправдані, щоб досвід і знання, накопичені вами у процесі навчання, сприяли успішному становленню вас як професіонала у будь-якій зі сфер економічних відносин.

Пам’ятайте, кар’єра починається з освіти! Тож докладайте максимум зусиль, щоб вийти переможцем у нелегкому конкурсному відборі і вступити до економічного факультету!

Успіхів Вам і наполегливості!

Колектив економічного факультету

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Термін навчання становить 3 роки 10 місяців і зменшується на один-два роки у випадку вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки спеціальністю. Особа, яка отримала диплом бакалавра, після складання спеціальних іспитів на конкурсній основі має право безкоштовно або на платній основі (це буде залежати від кількості безкоштовних місць і особистих успіхів випускника) продовжити освіту з метою отримання наступного рівня — магістра.

Диплом бакалавра є свідоцтвом отримання повноцінної базової вищої освіти. Він надає випускникові право при працевлаштуванні займати ті посади, які передбачають наявність вищої освіти відповідно до їх кваліфікаційних вимог.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі економіки.

Магістерська програма базується на поглибленій спеціалізації, індивідуалізації, проведенні наукових досліджень. Вона орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних технологій. Характерною рисою фахівця-магістра має стати високий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання та діяльності, вирішення нестандартних, інноваційних задач.