Обрати сторінку

Індивідуальна траєкторія навчання і дослідження

Формування індивідуальної освітньої траєкторії

Згідно вимог освітнього законодавства України всі здобувачі вищої освіти мають нагоду сформувати індивідуальну освітню траєкторію – персональний шлях реалізації особистісного та професійного потенціалу здобувача вищої освіти.
      Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса регламентує “Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса”.
      Починаючи з 2020 р.н. для здобувачів СО Бакалавр на вибір пропонується три індивідуальні освітні траєкторії:

ПРОГРАМА MINOR

     Програма MINOR (50 кредитів ЄКТС) включає 10 навчальних дисциплін по 5 кредитів кожна. Дана програма дозволяє отримати додаткову кваліфікацію з інших галузей та/або спеціальностей, що створить додаткову конкурентну перевагу на ринку праці. Вивчення даної програми фіксується у Вашому освітньому документі.

СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СОП)

     Сертифікатна освітня програма (СОП) (50 кредитів ЄКТС) включає 6 навчальних дисциплін по 5 кредитів кожна (30 кредитів ЄКТС) та чотири освітніх компоненти на вибір здобувача (практики, курсові роботи, навчальні дисципліни тощо) – 20 кредитів ЄКТС. Дана практикоорієнтована освітня програма має міждисциплінарний та міжгалузевий зміст та спрямована на набуття додаткових знань, “soft skills” та універсальних компетентностей. Вивчення даної програми фіксується у Вашому освітньому документі.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Набір вибіркових дисциплін (50 кредитів ЄКТС) передбачає опанування 6 навчальних дисциплін по 5 кредитів кожна (30 кредитів ЄКТС), та 20 кредитів інших освітніх компонентів (практики, курсові роботи, навчальні дисципліни тощо, якщо ці освітні компоненти не є обов’язковими та такими, що передбачені стандартом вищої світи), що визначені в навчальному плані відповідної освітньої програми. Ці дисципліни допоможуть здобути додаткові знання, “soft skills” та універсальні компетентності. Вивчення вибіркових дисциплін фіксується у Вашому освітньому документі.

   Підготовка здобувачів вищої освіти СО Магістр відбувається відповідно до навчального плану що містить 90/120 кредитів ЄКТС, з яких 67,5/90 кредитів ЄКТС (75 %) становлять обов’язкові освітні компоненти, 22,5/30 кредитів ЄКТС (25 %) – вибіркові.

    Починаючи з 2020 р.н. для здобувачів СО Магістр з метою створення освітніх можливостей для реалізації розвитку здобувача освіти Університет пропонує:

·  2 дисципліни (6 кредитів ЄКТС) із загальноуніверситетського переліку;

· 16,5/24  кредитів ЄКТС з факультетського переліку вибіркових освітніх компонентів.

Детальну інформацію щодо запропонованих освітніх траєкторій Ви можете знайти на внутрішньому корпоративному сайті Університету за посиланням:

Вибіркові дисципліни для вивчення здобувачами вищої освіти університету у 2022-2023 навчальному році

https://www.donnu.edu.ua/uk/dysczypliny-za-vyborom-studenta-u-2022-2023-navchalnomu-roczi

 

Вибіркові дисципліни для вивчення здобувачами вищої освіти університету у 2023-2024 навчальному році 

https://www.donnu.edu.ua/uk/dysczypliny-za-vyborom-studenta-u-2023-2024-navchalnomu-roczi/