Обрати сторінку

Кафедри

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Кафедра обліку, аналізу і аудиту була створена у 1966 році та є провідною кафедрою з підготовки фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Бакалавр» та «Магістр».

 

Кафедра фінансів і банківської справи

Протягом останніх трьох років кафедрі вдалося відновити найкращі традиції професійної підготовки та наповнити їх сучасними методами активізації навчального процесу, розробити перспективні програми та курси. У 2017 року вперше здійснено набір студентів на магістерську програму подвійних дипломів International Financial management.

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки

Підготовка фахівців здійснюється за наступними кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, з урахуванням соціально-економічних умов у суспільстві, які швидко змінюються в сучасних умовах.

Кафедра міжнародних економічних відносин

Випускники освітніх програм кафедри можуть працювати керівниками та провідними спеціалістами відділів зовнішньоекономічної діяльності і маркетингу на підприємствах, фірмах, спільних підприємствах; референтами з економічних питань на підприємствах і в організаціях міжнародного туризму, міжнародних економічних організаціях, дослідниками в галузі зовнішньоекономічних зв`язків, викладачами вищих навчальних закладів.

Кафедра маркетингу та бізнес-аналітики

Місія кафедри маркетингу та бізнес-аналітики – формування високоосвіченої верстви українського суспільства, яка спроможна здійснювати професійну маркетингову діяльність у висококонкурентному середовищі.

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки