Обрати сторінку

Проекти та гранти

     Реалізація соціальних проектів, спрямованих на користь громади регіону та держави є важливою складовою інноваційної діяльності економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса як відкритої елітарної академічної спільноти, що є провідним центром освіти, науки та інновацій. Проектна діяльність дозволяє залучити зовнішні фінансові ресурси для впровадження проектних ініціатив, створити світоглядний простір (living-learning-community), який надає можливості жити, працювати, навчатися, самореалізовуватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму. Впровадження соціальних проектів стає платформою для самореалізації студентів, становлення їх громадської свідомості, інтеграції у соціальне життя громади і суспільства. Свідченням відкритості, високого корпоративного духу та соціальної активності факультетської родини є низка успішно реалізованих соціальних проектів:

"Соціальне підприємництво – партнерство для змін"

Проєкт малих грантів за підтримки програми імені Фулбрайта в Україні “Соціальне підприємництво – партнерство для змін”(керівник – д.е.н. Якимова Н.С., виконавці проєкту – д.е.н. Орєхова Т.В., д.е.н.Дороніна О.А., к.е.н.Трегубов О.С., к.е.н.Солоненко Ю.В., к.е.н. Бей Г.В.)

Терміни виконання проєкту: 01.06.2022 р. – 10.11.2022 р.

Ідея проєкту полягає у створенні платформи інтерактивної взаємодії Університету, бізнесу та влади щодо розвитку навичок соціального підприємництва та управління соціальними проєктами.

Результати реалізації проєкту:

1. Кабінетне дослідження щодо оцінки потенціалу розвитку соціального підприємництва на Вінниччині;

2. Розробка дизайну освітньо-професійної програми «Соціальне підприємництво» СО «Магістр»;

3. Розробка інформаційного пакету та методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Соціальне підприємництво»;

4. Проведення онлайн-круглого столу «Потенціал розвитку соціального підприємництва Вінниччини» (22.06.2022 р.);

5. Серія публікацій в соціальних мережах «Експертно ПРО», виступи на радіо з проблематики розвитку соціального партнерства в умовах війни та його потенціалу на Вінниччині;

6. Проведення круглого столу «Соціальне підприємництво – партнерство для змін».

«Траєкторія інтеграції ВПО до місцевого ринку праці: від самопрезентації до створення власної справи»

Проєкт «Траєкторія інтеграції ВПО до місцевого ринку праці: від самопрезентації до створення власної справи» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (керівник – д.е.н. Дороніна О.А., виконавці проєкту – д.е.н. Орєхова Т.В., д.е.н. Якимова Н.С., к.е.н. Трегубов О.С., к.е.н.Солоненко Ю.В., доктор філософії Гуцуляк Н.П., здобувач кафедри МПЕ Лаушкін О.).

Терміни виконання проєкту: 15.09.2022 – 15.02.2023

Мета проєкту – розвиток навичок ВПО та їх консультування щодо обрання власної професійної траєкторії, безконфліктних комунікацій, ефективного працевлаштування та створення власної справи задля успішної інтеграції до ринку праці Вінницької міської територіальної громади (на основі врахування потреб економіки міста у робочій силі) й вирішення соціально-економічних проблем ВПО через отримання стабільної зайнятості та трудового доходу.

Результати реалізації проєкту:

1. Кабінетне дослідження «Оцінювання потенціалу ВПО та їх мотиваційних намірів щодо інтеграції до місцевого ринку праці»;

2. Розробка та проведення 7 авторських тренінгів та 2 майстер-класів (серія тренінгів з управління конфліктами та ефективних комунікацій; серія тренінгів та майстер- класів з технологій ефективного пошуку роботи та працевлаштування; серія тренінгів з розвитку підприємницької поведінки і навичок), що дозволило сформувати у ВПО-учасників тренінгу низку актуальних навичок для виходу на місцевий ринок праці, започаткування власної справи, безконфліктного спілкування в громаді перебування;

3. Розробка програми воркшопу для підлітків «Професійна самоідентифікація» та проведення воркшопів з двома групами підлітків, що дозволяє їх зорієнтувати у світі сучасних професій та професій майбутнього, пройти професійне самовизначення за результатами відповідних методик та сприяє зниження психологічного бар’єру підлітків при виборі майбутньої професії;

4. Загальна кількість заходів, проведених в рамках проєкту -14; загальна кількість учасників заходів– 607 осіб, з них 475 – жінки, 132-чоловіки.