Обрати сторінку

Проекти та гранти

     Реалізація соціальних проектів, спрямованих на користь громади регіону та держави є важливою складовою інноваційної діяльності економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса як відкритої елітарної академічної спільноти, що є провідним центром освіти, науки та інновацій. Проектна діяльність дозволяє залучити зовнішні фінансові ресурси для впровадження проектних ініціатив, створити світоглядний простір (living-learning-community), який надає можливості жити, працювати, навчатися, самореалізовуватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму. Впровадження соціальних проектів стає платформою для самореалізації студентів, становлення їх громадської свідомості, інтеграції у соціальне життя громади і суспільства. Свідченням відкритості, високого корпоративного духу та соціальної активності факультетської родини є низка успішно реалізованих соціальних проектів:

«Нові аспекти управлінської компетентності для розвитку громади»
     «Нові аспекти управлінської компетентності для розвитку громади» – проект націлений на  розвиток нових аспектів управлінської компетентності та відпрацювання відповідних поведінкових моделей керівників вищої/середньої ланки комунальних підприємств Вінницької міської ради. В рамках реалізації проекту передбачалось підвищення рівня управлінської та сервісної компетентності керівного складу а також адміністраторів та диспетчерів, комунальних підприємств ВМР, на основі відпрацювання поведінкових моделей ефективного керівника, формування компетентностей надавачів послуг в сфері впровадження стандартів обслуговування, клієтоорієнтованого підходу та смайл-філософії сервісу, формування навичок збереження власного ресурсного стану та профілактики синдрому професійного вигорання в межах циклу тренінгів з використанням новітніх ідей та інструментів поведінкової економіки, економіки вражень, психології управління. Проект реалізовано за підтримки Вінницької міської ради в партнерстві з Громадською організацією “Філософія Серця”
"Смайл-сервіс Вінниччини: ідея, інструменти, бізнес-результати"

     “Смайл-сервіс Вінниччини: ідея, інструменти, бізнес-результати” –  впровадження нової якості сфери послуг Вінниччини на основі проведення тренінгового навчання керівників та співробітників центрів надання адміністративних послуг Вінницької області. Метою навчання є усвідомлення та подальше поширення сучасної смайл-філософії сфери послуг та актуальних психолого-емоційних принципів клієнтоорієнтованості ключовими агентами, які визначають зміст, якість і перспективи розвитку сфери обслуговування населення Вінниччини. Проект реалізовано за підтримки Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськість Вінницької ОДА в партнерстві з Громадською організацією “Філософія Серця”

https://www.facebook.com/DonNU.Econom/posts/1878286852253245

https://www.facebook.com/DonNU.Econom/posts/1893903324024931

https://www.facebook.com/DonNU.Econom/posts/189049039103289

«Школа молодого посадовця»

     «Школа молодого посадовця» – цільова освітня програма, спрямована на підготовку кадрів для Департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Місія «Школи молодого посадовця» полягала у вихованні нового типу лідера – порядного професіонала та патріота, який працюватиме з громадою і для громади Вінниці. Окрім того, слухачами під керівництвом менторів розроблено 5 проектів розвитку міста. Викладачі економічного факультету були тренерами проекту.

"Курси підвищення кваліфікації безробітних"

Курси підвищення кваліфікації безробітних – проект соціальної дії, реалізований Економічним факультетом протягом 2016-2017 років та спрямований на допомогу безробітним у підвищенні кваліфікації і конкурентоздатності слухачів програми на ринку праці. За результатами випускного екзамену учасники програми отримали свідоцтва, що зазначають проходження ними освітніх курсів.