Обрати сторінку

Кафедра фінансів і банківської справи

Кафедра фінансів і банківської справи

Створення та розвиток кафедри фінансів і банківської справи нерозривно пов’язані з розвитком підготовки економічних кадрів у Донецькому національному університеті на протязі майже шести десятирічь. Історія кафедри налічує більше 50 років і починається з квітня 1968 року, шляхом виокремлення з кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту кафедри фінансів і кредиту, як самостійного структурного підрозділу, в 1993 р. перейменовано на кафедру фінансів і банківської справи. За весь час свого існування кафедрою підготовлено значну кількість висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів і банківської справи як для національної економіки, так і країн ближнього та дальнього зарубіжжя. У 2014 році кафедра атестована за IV рівнем акредитації і має право на підготовку спеціалістів за напрямком «Фінанси і кредит» рівня «Бакалавр», зі спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Банківська справа» рівня «Магістр». Кафедра гідно пережила період перебудови, адаптувалася до ринкових умов. Їй вдалося вирішити основні питання формування, включаючи збереження і поповнення кафедри молодими кадрами, проведення методичної роботи, забезпечення навчального процесу, розвиток науково-дослідної роботи.

Восени 2014 р. колектив кафедри разом з університетом переїхав до Вінниці. З жовтня 2014 р. до лютого 2022р. кафедру очолювала д.е.н., професор Лактіонова Олександра Анатоліївна, людина, професійне та особистісне становлення якої пройшло у рідному університеті – від студентки до завідуючої кафедри. Злагоджена робота колективу кафедри Герасименко Р.А., Безпалової А.Г., Волкової Н.І.,Волкової В.В., Козлова В.П., Матвійчук В.І., Юрчишеної Л.В. на подільській землі забезпечила високу якість освітнього процесу, наукових розробок, активізацію міжнародної інтеграції. Протягом останніх років кафедрі вдалося відновити найкращі традиції професійної підготовки та наповнити їх сучасними методами активізації навчального процесу, розробити сучасні освітні програми та курси. У 2017 та 2019 роках було здійснено набір здобувачів вищої освіти на магістерську програму подвійних дипломів International Financial Management.

З лютого 2022р. кафедру очолює к.е.н., доцент Юрчишена Людмила Вікторівна. Під її керівництвом кафедра отримала новий імпульс впровадження якості вищої освіти, експертної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних досліджень, активізації участі здобувачів вищої освіти у професійних конкурсах різного рівня.

На кафедрі працюють 7 викладачів, в тому числі 1 доктор економічних наук, 5 кандидатів економічних наук, 1 асистент. Викладання прикладних дисциплін забезпечують практики, які поєднують наукові дослідження, управлінську діяльність з підготовкою фахівців, наповнюючи навчальний процес новими можливостями розвитку та мотивацією для здобувачів вищої освіти.

З 2017 р. кафедра активно співпрацює з Господарською академією імені Д. А. Ценова (м. Свищов, Болгарія), здійснює реалізацію англомовної програми подвійних дипломів International Financial Management СО «Магістр».

Стажування викладачів кафедри у провідних фінансових установах, підвищення своєї кваліфікації в університетах країн Європи (Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбра (Болгарія), Вища Школа Бізнесу – National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща), Освітні заклади Хорватії та Болгарії («Єдиний освітній простір Україна – ЄС»), Познанський університет економіки та бізнесу (м. Познань, Польща), Collegium Civitas (м. Варшава, Польща), Університет імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)), зокрема за програмою Erasmus+.

Щорічна участь у семінарах і заходах, що організовуються Національним банком України, USAID в рамках проєкту «Трансформація фінансового сектору», CFA Society Ukraine, у тренінгах із підвищення викладацької майстерності ГО «Вище».

Підвищення кваліфікації викладачами кафедри за допомогою сертифікованих онлайн-курсів, розміщених на платформах Corsera, Prometeus, Дія. Цифрова Освіта.

Діяльність викладачів орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер професійної діяльності, що забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв фінансової діяльності та її макросередовища. Навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволяє набути реального практичного досвіду вирішення проблем в сфері управління завдяки наявності навчально-виробничої та науково-дослідної практики в установах державних фінансових органів України (Міністерство фінансів, Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, Головне управління ДПС у Вінницькій області, НБУ), на підприємствах (ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат», АТ «ВІННИЦЯГАЗ», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро»), в комерційних банках (ТОВ «Південний», ПАТ КБ Приватбанк, АТ «Укрсиббанк», АТ «ПУМБ», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «Акцент-Банк», ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», АТ «ОТП БАНК», ПАТ КБ «Ошадбанк»), страхових компаніях (АТ «Страхова група «ТАС», Подільський страховий центр ПрАТ “UPSK”, СК «Місто», СК “PZU-Україна”).

Стратегічними партнерами кафедри, що входять у Раду роботодавців економічного факультету є: ПрАТ «Страхова компанія «Місто», Головне управління ДПС у Вінницькій області, ТОВ «Український центр з обліку і аудиту «ВЄДА».

Випускники кафедри фінансів і банківської справи успішно працюють у державних та комерційних фінансово-кредитних установах, банках, страхових

компаніях, на підприємствах, у Державній податковій службі України, Державній аудиторській службі України, створюють власний бізнес тощо.

Місця працевлаштування випускників кафедри: Delloite, KPMG, швейцарська фармацевтична компанія «Acino», Ecommpay (м. Рига, Латвія), група компаній «Ukrteplo», група компаній «Нафтотрейдинг», «Jewelry house «SOVA», АТ КБ «Приватбанк», АТ «А-банк», «АТ Ощадбанк», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ПУМБ», ПРАТ «СК «МІСТО», АТ СК «АРКС», ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», Вінницька міська рада, Ладижинська міська рада, КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», АТ «Вінницягаз», Головне управління ДПС у Вінницькій області, ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Поділля Агропродукт», ТОВ «ОТИЛІЯ КАНО», ПП «ПлазмаТек-Транс».

Випускники, що бажають здійснювати наукову діяльність вступають до аспірантури. Продовжили своє навчання на ОНР «Доктор філософії» такі випускники кафедри: Наконечна А. С., Руденок О.О., Лемешко М.О, Горлов Є.І.

Наукові дослідження викладачами, здобувачами та аспірантами кафедри фінансів та банківської справи здійснюються за багатьма напрямами в рамках науково-дослідної теми «Фінансово-кредитні інструменти гнучкого управління в умовах циклічного економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0120U102710). Викладачі кафедри постійно проходять підвищення кваліфікації, в т.ч. міжнародне стажування в закладах вищої освіти Польщі, Болгарії, Латвії, Хорватії, Словаччини, мають публікації в Scopus та Web of Science Core Collection.

Активна співпраця із загальноосвітніми школами, ліцеями, коледжами, технікумами, середніми спеціальними навчальними закладами м. Вінниці. Разом з Відкритою бізнес-академією проводиться «Школа фінансиста», бізнес-гра Cash Flow для молоді, економічна онлайн гра «БІЗНЕС-ЕРУДИТ», «Марафон з фінансової грамотності» серед учнів 10-11-х класів шкіл м. Вінниця та Вінницької області, викладачі та студенти приймають участь у проекті “Місто-професій” тощо.

Реалізується шляхом індивідуальної роботи викладачів зі здобувачами та організації та проведення різноманітних культурно-масових заходів: дні кафедри, проблемні семінари, рольові ігри, дебати, круглі столи, екскурсії тощо. Здобувачі спеціальності також постійно приймають участь в підготовці та проведенні заходів економічного факультету та університету.

Кураторами академічних груп постійно проводиться індивідуально-виховна робота зі здобувачами.

Викладачами кафедри відбувається організація, підготовка та проведення зустрічей здобувачів з провідними фахівцями в рамках проведення секції конференції та засідань кафедри з питань обговорення проектів освітніх програм.

 

Історія кафедри

Історія кафедри фінансів і банківської справи налічує майже 50 років і починається з квітня 1969 року, коли з кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту було виокремлено кафедру фінансів і кредиту. Свою сучасну назву вона отримала в 1986 році.

Освітні програми

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (СО «Бакалавр)

Програма спрямована на всебічний розвиток особистості студента як фахівця здатного виконувати нестандартні і проблемні завдання, використовуючи сучасні інструменти управління та  адміністрування в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (СО «Магістр)

Магістерська програма передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень в сферах фінансів, банківської справи та страхування в умовах їх інноваційних змін.

Освітня програма «Міжнародний фінансовий менеджмент» (СО «Магістр)

Кафедра фінансів та банківської справи ДонНу імені Василя Стуса спільно зі Стопанською академією імені Д.А. Ценова (м. Світшов, Болгарія) готує магістрів за спеціальністю «International Financial Management» за програмою подвійних дипломів.