Обрати сторінку

Кафедра фінансів і банківської справи

Кафедра фінансів і банківської справи

Діяльність науково-педагогічних працівників кафедри фінансів і банківської справи орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер професійної діяльності, що забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв фінансової діяльності та її макросередовища.

Місія кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса – формування високоінтелектуальної особистості-професіонала, здатної до прогресивного фінансового розвитку та інноваційного прориву в сфері фінансів, банківської справи та страхування за міжнародними стандартами, на принципах сталості та соціальної відповідальності, через синергію професійності та здатності гнучко адаптуватися до змін підвищуючи фінансову грамотність в суспільстві.

Бачення кафедри:

1) спільнота професіоналів, мотивованих до саморозвитку, генерації креативних ідей, об’єднані корпоративним духом;

2) синергія стейкголдерів задля залученості у процеси фінансового розвитку країни та підвищення рівня фінансової грамотності громадян.

3) партнер-інтегратор, здатний продукувати ціннісні пропозиції, взаємодіяти з бізнес-спільнотою, владними інститутами і фінансово-кредитними установами;

4) частина Стусівської спільноти однодумців з власним корпоративним духом і цінностями, яка об’єднана принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності.

Освітні програмами, що реалізуються кафедрою

Бакалавр – ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Магістр – ОП Фінанси, банківська справа та страхування; ОП International Financial Management

Навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволяє набути реального практичного досвіду вирішення проблем в сфері управління завдяки наявності навчально, виробничої та науково-дослідної практичної підготовки в установах державних фінансових органів України (Міністерство фінансів, Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, Головне управління ДПС у Вінницькій області, НБУ), на підприємствах (ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат», АТ «ВІННИЦЯГАЗ», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро»), в комерційних банках (ТОВ «Південний», ПАТ КБ Приватбанк, АТ «Укрсиббанк», АТ «ПУМБ», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «Акцент-Банк», АТ «Райфайзен Банк Аваль», АТ «ОТП БАНК», ПАТ КБ «Ошадбанк»), страхових компаніях (АТ «Страхова група «ТАС», Подільський страховий центр ПрАТ «UPSK», СК «Місто», СК «PZU-Україна»).

Випускники кафедри фінансів і банківської справи успішно працевлаштовані в державних та комерційних фінансово-кредитних установах: Deloitte, KPMG, швейцарська фармацевтична компанія «Acino», Ecommpay (Латвія), група компаній «Ukrteplo», група компаній «Нафтотрейдинг», «Jewelry house «SOVA», АТ КБ «Приватбанк», АТ «А-банк», «АТ Ощадбанк», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ПУМБ», ПРАТ «СК «МІСТО», АТ СК «АРКС», ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», Вінницька міська рада, Ладижинська міська рада, КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», АТ «Вінницягаз», Головне управління ДПС у Вінницькій області, ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Поділля Агропродукт», ТОВ «ОТИЛІЯ КАНО», ПП «ПлазмаТек-Транс».

Історія кафедри

Історія кафедри фінансів і банківської справи налічує майже 50 років і починається з квітня 1969 року, коли з кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту було виокремлено кафедру фінансів і кредиту. Свою сучасну назву вона отримала в 1986 році.

Освітні програми

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (СО «Бакалавр)

Програма спрямована на всебічний розвиток особистості студента як фахівця здатного виконувати нестандартні і проблемні завдання, використовуючи сучасні інструменти управління та  адміністрування в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (СО «Магістр)

Магістерська програма передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень в сферах фінансів, банківської справи та страхування в умовах їх інноваційних змін.

Освітня програма «Міжнародний фінансовий менеджмент» (СО «Магістр)

Кафедра фінансів та банківської справи ДонНу імені Василя Стуса спільно зі Стопанською академією імені Д.А. Ценова (м. Світшов, Болгарія) готує магістрів за спеціальністю «International Financial Management» за програмою подвійних дипломів.