Обрати сторінку

Кафедра фінансів і банківської справи

Кафедра фінансів і банківської справи

Історія кафедри фінансів і банківської справи почалася у квітні 1969 року і весь цей час кафедра розвивалася, створювала традиції, здобувала авторитет якісною підготовкою фахівців і в новітньому етапі своєї діяльності прагне до забезпечення інтеграції освітніх європейських стандартів до національної системи підготовки бакалаврів та магістрів.

Кафедру очолює д.е.н., доцент Лактіонова Олександра Анатоліївна, людина, професійне та особистісне становлення якої пройшло у рідному університеті – від студентки до завідуючої кафедри. Протягом останніх трьох років кафедрі вдалося відновити найкращі традиції професійної підготовки та наповнити їх сучасними методами активізації навчального процесу, розробити перспективні програми та курси. У 2017 року вперше здійснено набір здобувачів вищої освіти на магістерську програму подвійних дипломів International Financial management.

На кафедрі працюють 9 викладачів, в тому числі 1 доктор економічних наук, 8 кандидатів економічних наук. Викладання прикладних дисциплін забезпечують практики, які поєднують наукові дослідження, управлінську діяльність з підготовкою фахівців, наповнюючи навчальний процес новими можливостями розвитку та мотивацією для студентів.

Відповідно до рейтингування показників діяльності кафедр за 2017, 2018, 2019 роки кафедра посідає високі місця у загальному університетському рейтингу. Четверо викладачів (Лактіонова О.А., Волкова Н.І., Матвійчук В.І., Юрчишена Л.В.) входили у ТОР-40 за результатами рейтингування, усі інші входять до груп HIGH та MIDLE.

Троє викладачів мають сертифікати, які підтверджують високий рівень володіння англійською мовою.

Кафедра продуктивно співпрацює із закордонними вишами. Із кафедрою «Фінанси і кредит» Господарської академії імені Д.А. Ценова (м. Свищов, Болгарія) реалізується спільна освітня програма подвійних дипломів, відповідно до якої здобувачі магістратури один семестр навчаються в Болгарії.

Всі викладачі кафедри регулярно проходять стажування у провідних фінансових установах, підвищують свою кваліфікацію в університетах в країнах східної Європи. Щорічно приймають участь семінарах і заходах, що організовуються Національним банком України, USAID в рамках проєкту «Трансформація фінансового сектору», CFA Society Ukraine, у тренінгах із підвищення викладацької майстерності ГО «Вище».

Разом з Відкритою бізнес-академією проводиться «Школа фінансиста», бізнес-гра Cash Flow для молоді, Місто-професій.

Діяльність викладачів орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер професійної діяльності, що забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв фінансової діяльності та її макросередовища. Навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволяє набути реального практичного досвіду вирішення проблем в сфері управління завдяки наявності науково-дослідної практики в установах державних фінансових органів України (Міністерство фінансів, Держказначейство, Державна фіскальна служба, НБУ, Нацкомфінпослуг), страхових компаніях, на підприємствах і в комерційних банках (ТОВ «Південний», ПАТ «Укрінбанк», ПАТ «КБ Хрещатик», ПАТ КБ Приватбанк, Unicredit Bank, ПАО «ПУМБ»).

Завідувач кафедри

Лактіонова Олександра Анатоліївна

д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Історія кафедри фінансів і банківської справи налічує майже 50 років і починається з квітня 1969 року, коли з кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту було виокремлено кафедру фінансів і кредиту. Свою сучасну назву вона отримала в 1986 році.

Освітні програми

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (СО «Бакалавр)

Програма спрямована на всебічний розвиток особистості студента як фахівця здатного виконувати нестандартні і проблемні завдання, використовуючи сучасні інструменти управління та  адміністрування в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (СО «Магістр)

Магістерська програма передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень в сферах фінансів, банківської справи та страхування в умовах їх інноваційних змін.

Освітня програма «Міжнародний фінансовий менеджмент» (СО «Магістр)

Кафедра фінансів та банківської справи ДонНу імені Василя Стуса спільно зі Стопанською академією імені Д.А. Ценова (м. Світшов, Болгарія) готує магістрів за спеціальністю «International Financial Management» за програмою подвійних дипломів.