Обрати сторінку

Історія кафедри

Історія кафедри

Створення та розвиток кафедри фінансів і банківської справи нерозривно пов’язані з розвитком підготовки економічних кадрів у Донецькому національному університеті протягом майже шести десятиріч.

Історія кафедри налічує більше 50 років і починається з квітня 1968 року, шляхом виокремлення з кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту кафедри фінансів і кредиту, як самостійного структурного підрозділу, яку в 1993 р. перейменовано на кафедру фінансів і банківської справи.

За час свого існування кафедрою підготовлено значну кількість висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів і банківської справи як для національної економіки, так і країн ближнього та дальнього зарубіжжя. У 2014 році кафедра атестована за IV рівнем акредитації, у 2017 р. акредитована з галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, рівні освіти бакалавр і магістр.

Кафедра гідно пережила період перебудови, адаптувалася до ринкових умов. Їй вдалося вирішити основні питання формування, включаючи збереження і поповнення кафедри молодими кадрами, проведення методичної роботи, забезпечення навчального процесу, розвиток науково-дослідної роботи.

Восени 2014 р. колектив кафедри разом з університетом переїхав до Вінниці. З жовтня 2014 р. до лютого 2022 р. кафедру очолювала д. е. н., професор Лактіонова Олександра Анатоліївна, людина, професійне та особистісне становлення якої пройшло у рідному університеті – від студентки до завідуючої кафедри. Злагоджена робота колективу кафедри Герасименко Р. А., Безпалової А. Г., Волкової Н. І., Волкової В. В., Козлова В. П., Карпової Т.С., Матвійчук В. І., Юрчишеної Л. В. та інших викладачів на подільській землі забезпечила високу якість освітнього процесу, наукових розробок, активізацію міжнародної інтеграції. Протягом останніх років кафедрі вдалося відновити найкращі традиції професійної підготовки та наповнити їх сучасними методами активізації навчального процесу, розробити сучасні освітні програми та курси. У 2017, 2019 та 2022 роках здійснено набір здобувачів вищої освіти на магістерську програму подвійних дипломів International Financial Management, що реалізується спільно з Господарською академією імені Д.А. Ценова, Болгарія.

З лютого 2022 р. кафедру очолює к. е. н., доцент Юрчишена Людмила Вікторівна. Під її керівництвом кафедра отримала новий імпульс впровадження якості вищої освіти, експертної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних досліджень, активізації участі здобувачів вищої освіти у професійних конкурсах різного рівня.

На кафедрі працюють 7 викладачів, в тому числі 1 доктор економічних наук, 5 кандидатів економічних наук, 1 асистент. До реалізації освітнього процесу залучаються практики, в т. ч. гостьові лектори. Професорсько-викладацький склад кафедри гармонійно поєднує досвід, науковий потенціал і сучасні тренди в освітній діяльності, наповнюючи навчальний процес новими можливостями професійного розвитку, мотивацією для здобувачів вищої освіти та формуванням їх освітньої траєкторії впродовж навчання.

Історія кафедри

квітень 1968 року – виокремлення з кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту кафедри фінансів і кредиту, як самостійного структурного підрозділу.

1993 рік – перейменовано на кафедру фінансів і банківської справи.

жовтень 2014 р. – лютий 2022р. кафедру очолювала д.е.н., професор Лактіонова Олександра Анатоліївна.

лютий 2022р. – теперішній час кафедру очолює к.е.н., доцент Юрчишена Людмила Вікторівна.