Обрати сторінку

Історія кафедри

Історія кафедри

Історія кафедри фінансів і банківської справи почалася у квітні 1969 року і весь цей час кафедра розвивалася, створювала традиції, здобувала авторитет якісною підготовкою фахівців і в новітньому етапі своєї діяльності прагне до забезпечення інтеграції освітніх європейських стандартів до національної системи підготовки бакалаврів та магістрів.

Кафедру очолює д.е.н., доцент Лактіонова Олександра Анатоліївна, людина, професійне та особистісне становлення якої пройшло у рідному університеті – від студентки до завідуючої кафедри.

Протягом останніх років кафедрі вдалося відновити найкращі традиції професійної підготовки та наповнити їх сучасними методами активізації навчального процесу, розробити сучасні освітні програми та курси. У 2017 та 2019 роках було здійснено набір здобувачів вищої освіти на магістерську програму подвійних дипломів International Financial management.

На кафедрі працюють 8 викладачів, в тому числі 1 доктор економічних наук,7 кандидатів економічних наук. Викладання прикладних дисциплін забезпечують практики, які поєднують наукові дослідження, управлінську діяльність з підготовкою фахівців, наповнюючи навчальний процес новими можливостями розвитку та мотивацією для здобувачів вищої освіти.

Відповідно до рейтингування показників діяльності кафедр за 2017-2020 роки кафедра посідає високі місця у загальному університетському рейтингу. Четверо викладачів (Лактіонова О.А., Волкова Н.І., Матвійчук В.І., Юрчишена Л.В.) входили у ТОР-40 за результатами рейтингування, усі інші входять до груп HIGH та MIDLE.

Двоє викладачів мають сертифікати, які підтверджують високий рівень володіння англійською мовою.

Кафедра активно проводить міжнародну діяльність. Із кафедрою «Фінанси і кредит» Господарської академії імені Д.А. Ценова (м. Свищов, Болгарія) реалізується спільна освітня програма подвійних дипломів, відповідно до якої здобувачі магістратури один семестр навчаються в Болгарії.

Всі викладачі кафедри регулярно проходять стажування у провідних фінансових установах, підвищують свою кваліфікацію в університетах в країнах східної Європи, зокрема за програмою Erasmus+. Щорічно приймають участь семінарах і заходах, що організовуються Національним банком України, USAID в рамках проєкту «Трансформація фінансового сектору», CFA Society Ukraine, у тренінгах із підвищення викладацької майстерності ГО «Вище». Крім того, викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію за допомогою сертифікованих онлайн-курсів, розміщених на платформах Corsera та Prometeus.

Діяльність викладачів орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер професійної діяльності, що забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв фінансової діяльності та її макросередовища. Навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволяє набути реального практичного досвіду вирішення проблем в сфері управління завдяки наявності навчально-виробничої та науково-дослідної практики в установах державних фінансових органів України (Міністерство фінансів, Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, Головне управління ДПС у Вінницькій області, НБУ), на підприємствах (ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат», АТ «ВІННИЦЯГАЗ», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро»),  в комерційних банках (ТОВ «Південний», ПАТ КБ Приватбанк, АТ «Укрсиббанк», АТ «ПУМБ», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «Акцент-Банк», ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», АТ «ОТП БАНК», ПАТ КБ «Ошадбанк»), страхових компаніях (АТ «Страхова група «ТАС», Подільський страховий центр ПрАТ “UPSK”, СК «Місто»).

Стратегічними партнерами кафедри, що входять у Раду роботодавців економічного факультету: ПрАТ «Страхова компанія «Місто», Головне управління ДПС у Вінницькій області, ТОВ «Український центр з обліку і аудиту «ВЄДА».

Випускники кафедри фінансів успішно працюють у державних та комерційних фінансово-кредитних установах, банках, страхових компаніях, на підприємствах, у Державній податковій службі України, Державній аудиторській службі України тощо.

Випускники, що бажають здійснювати наукову діяльність вступають до аспірантури.

Наукові дослідження викладачами , здобувачами та аспірантами кафедри фінансів та банківської справи здійснюються за багатьма напрямами в рамках науково-дослідної теми «Фінансово-кредитні інструменти гнучкого управління в умовах циклічного економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0120U102710).

Важливою діяльністю в житті кафедри є профорієнтаційна робота, до проведення якої залучаються всі викладачі та здобувачі. Ведеться активна співпраця із загальноосвітніми школами, ліцеями, коледжами, технікумами, середніми спеціальними навчальними закладами м. Вінниці. Разом з Відкритою бізнес-академією проводиться «Школа фінансиста», бізнес-гра Cash Flow для молоді, Місто-професій, онлайн-гра «Пошук найрозумнішого 11-класника» тощо.