Терміни подачі документів

Терміни подачі документів

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання
Терміни прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення 24 – 30 червня 2020 р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 2020 р.
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 р.
Терміни проведення Університетом вступних іспитів для вступників на місця державного та регіонального замовлень 01 – 12 липня 2020 р.
Додаткові сесії іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 13 – 22 липня 2020 р.
Терміни проведення Університетом співбесід для вступників на місця державного замовлення 16 – 18 липня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів*

о 18:00 годині

16 липня 2020 р.

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на місця за державним замовленням

до 10:00

22 липня 2020 р.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням

до 12:00

20 липня 2020 р.

Термін зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди

до 15:00

22 липня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (складених з 01 по 12 липня 2020 р.)**

о 18:00 годині

22 липня 2020 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням

до 12:00

27 липня 2020 р.

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00

31 липня 2020 р.

Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

до 12:00

01 серпня 2020 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 12:00

01 серпня 2020 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 08 серпня 2020 р.
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:
до 16:00
12 серпня 2020 р.
до 16:00
26 серпня 2020 р.
до 16:00
15 вересня 2020 р.

Терміни зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб***

у декілька сесій:
до 14:00
13 серпня 2020 р.
до 14:00
27 серпня 2020 р.
до 14:00
16 вересня 2020 р.

 

* для категорії осіб щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі (пункт 1 розділу VI цих Правил прийому)

** крім категорій осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі (пункт 6 розділу VIII цих Правил прийому)

*** у межах вакантних ліцензійних місць

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів о 18:00
29 липня 2020 р.
Проведення фахових вступних випробувань 30 липня – 6 серпня
2020 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00
07 серпня 2020 р.
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00
12 серпня 2020 р.
до 16:00
26 серпня 2020 р.
до 16:00
15 вересня 2020 р.
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб* у декілька сесій:
до 14:00
13 серпня 2020 р.
до 14:00
27 серпня 2020 р.
до 14:00
16 вересня 2020 р.

* у межах вакантних ліцензійних місць

Терміни прийому заяв та документів, проведення фахових вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» за іншою спеціальністю

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Прийом заяв та документів для 13 липня – 29 липня 2020 р. до 16:00 години *
16 серпня – 26 серпня 2020 р. до 16:00 години
Терміни проведення фахових вступних випробувань до 6 серпня – 2020 р.
до 8 вересня – 2020 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 16:00 години 7 серпня 2020 р. *
не пізніше 16:00 години 10 вересня 2020 р.
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб –
не пізніше 13 серпня 2020 р.
за кошти фізичних та/або юридичних осіб –
не пізніше 16 вересня 2020 р.

* – для осіб, які мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом