Обрати сторінку

Терміни подачі документів

Терміни подачі документів

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди* до 18:00 год 08 серпня 2022 року
Проведення університетом індивідуальних усних співбесід 09 – 16 серпня 2022 року
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід не пізніше 12:00 год 17 серпня 2022 року
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід 

до 10:00 год 20 серпня 2022 року

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід*

не пізніше 15:00 год 22 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами НМТ та/або розгляду мотиваційних листів до 18:00 год 23 серпня 2022 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням 

29 серпня 2022 року

Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням 

до 18:00 години 02 вересня 2022 року

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 

05 вересня 2022 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  не раніше 18:00 год 02 вересня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення* до 19 вересня 2022 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

у декілька сесій:

до 16:00 год 10 вересня

до 16:00 год 29 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб**

у декілька сесій:

12 вересня

30 вересня

   
   
   
   

*категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти;

**у межах вакантних ліцензійних місць

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів
вступників, завантаження необхідних документів
від 01 липня 2022 року
Прийом заяв

29 липня – 

до 18:00 08 серпн 2022 року*

до 16:00 13 серпня 2022 року*

Проведення Університетом індивідуальних усних співбесід* 09-16 серпня 2022 року
Проведення регламентованих процедур конкурсного відбору (перезарахування кредитів, ліквідація академічної різниці) 15-24 серпня 2022 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників 25 серпня 2022 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування  до 18:00 год 30 серпня
Зарахування вступників на навчання (у межах вакантних ліцензійних місць) 31 серпня

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавра за іншою спеціальністю (паралельне навчання):

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Прийом заяв 29 липня – до 18:00 год 08 серпня 2022 року
Проведення регламентованих процедур конкурсного відбору 09 – 16 серпня 2022 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників 17 серпня 2022 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування 25 серпня 2022 року
Зарахування вступників на навчання (у межах вакантних ліцензійних місць) 26 серпня 2022 року

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Прийом заяв для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення з 24 червня 2021 року до 18:00
06 липня 2021 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року
Проведення іспитів для вступників, які претендують на місця державного замовлення* 01 – 13 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб* 14 – 23 липня 2021 року
Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі на основі співбесіди* з 14 – 16 липня 2021 року
до 18:00
Проведення Університетом співбесід 17 – 19 липня 2021 року
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 12:00
20 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід до 10:00
23 липня 2021 року
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 15:00
20 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів (складених з 01 по 13 липня 2021 р.) до 18:00
23 липня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням 28 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням до 18:00
02 серпня 2021 року
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 09 серпня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня 2021 року
Подача пільгових документів для переведення на бюджет до 16:00 11 серпня 2021 року
Переведення на бюджет до 19 серпня 2021 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 13 серпня 2021 року;
до 16:00 25 серпня 2021 року;
до 16:00 24 вересня 2021 року
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
18 серпня 2021 року;
30 серпня 2021 року;
29 вересня 2021 року

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII цих Правил прийому)
** у межах вакантних ліцензійних місць

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів
вступників, завантаження необхідних документів
01 липня 2021 року
Прийом заяв з 14 липня 2021 року –
до 16:00 30 липня 2021 року
Проведення фахових вступних випробувань 02 – 09 серпня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до
зарахування вступників
10 серпня 2021 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування у декілька сесій:
до 16:00 13 серпня 2021 року;
до 16:00 25 серпня 2021 року;
до 16:00 24 вересня 2021 року
Зарахування вступників на навчання (у межах вакантних ліцензійних місць) у декілька сесій:
18 серпня 2021 року;
30 серпня 2021 року;
29 вересня 2021 року

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Прийом заяв для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення з 24 червня 2021 року до 18:00
06 липня 2021 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року
Проведення іспитів для вступників, які претендують на місця державного замовлення* 01 – 13 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб* 14 – 23 липня 2021 року
Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі на основі співбесіди* з 14 – 16 липня 2021 року
до 18:00
Проведення Університетом співбесід 17 – 19 липня 2021 року
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 12:00
20 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід до 10:00
23 липня 2021 року
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 15:00
20 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів (складених з 01 по 13 липня 2021 р.) до 18:00
23 липня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням 28 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням до 18:00
02 серпня 2021 року
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 09 серпня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня 2021 року
Подача пільгових документів для переведення на бюджет до 16:00 11 серпня 2021 року
Переведення на бюджет до 19 серпня 2021 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 13 серпня 2021 року;
до 16:00 25 серпня 2021 року;
до 16:00 24 вересня 2021 року
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
18 серпня 2021 року;
30 серпня 2021 року;
29 вересня 2021 року
Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Прийом заяв з 14 липня 2021 року –
до 16:00 30 липня 2021 року
Проведення фахових вступних випробувань 02 – 09 серпня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників 10 серпня 2021 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування у декілька сесій:
до 16:00 13 серпня 2021 року;
до 16:00 25 серпня 2021 року;
до 16:00 24 вересня 2021 року
Зарахування вступників на навчання (у межах вакантних ліцензійних місць) у декілька сесій:
18 серпня 2021 року;
30 серпня 2021 року;
29 вересня 2021 року