Обрати сторінку

Терміни подачі документів

Терміни подачі документів

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Строки
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 1 липня
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесідах)*:
– за державним замовленням з 3 липня до 18:00 10 липня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 3 липня до 18:00 25 липня
Проведення співбесід:
– за державним замовленням з 7 липня до 18 липня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 7 липня до 31 липня
Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (прийом заяв) з 19 липня до 18:00 31 липня
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням;

 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

не пізніше 05 серпня
Виконання вимог для зарахування за державним замовленням до 18:00 08 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням;

 

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції (1 сесія)

09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 09 серпня
Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:

 

до 18:00 15 серпня

до 18:00 22 серпня**

до 18:00 29 серпня**

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:

 

16 серпня

23 серпня**

30 серпня**

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб*

не пізніше 18 серпня

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Строки
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 1 липня
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесідах)* та/або звернень щодо проведення регламентованих процедур конкурсного відбору (перезарахування кредитів)
– за державним замовленням з 3 липня до 18:00 10 липня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 3 липня до 18:00 25 липня
Проведення співбесід*, регламентованих процедур конкурсного відбору (перезарахування кредитів):
– за державним замовленням з 7 липня до 18 липня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 7 липня до 31 липня
Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (прийом заяв) з 19 липня до 18:00 31 липня
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням; надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції не пізніше 05 серпня
Виконання вимог для зарахування за державним замовленням до 18:00 08 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням;
Зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції
09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті конкурсні пропозиції не раніше 09 серпня
Виконання вимог для зарахування на контракт у декілька сесій:
до 18:00 15 серпня
до 18:00 22 серпня
до 18:00 29 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
16 серпня
23 серпня
30 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб* не пізніше 18 серпня

 

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавра за іншою спеціальністю (паралельне навчання):

Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях та звернень щодо проведення регламентованих процедур конкурсного відбору (перезарахування кредитів та затвердження графіку виконання вимог до навчального плану відповідної освітньої програми за 1 курс) 03 липня – 25 липня
Проведення регламентованих процедур конкурсного відбору 07 липня – 25 липня
Складання фахового випробування (співбесіда) 26 липня – 31 липня
Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (прийом заяв) 01 серпня – 08 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 09 серпня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 16 серпня

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Прийом заяв для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення з 24 червня 2021 року до 18:00
06 липня 2021 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року
Проведення іспитів для вступників, які претендують на місця державного замовлення* 01 – 13 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб* 14 – 23 липня 2021 року
Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі на основі співбесіди* з 14 – 16 липня 2021 року
до 18:00
Проведення Університетом співбесід 17 – 19 липня 2021 року
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 12:00
20 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід до 10:00
23 липня 2021 року
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 15:00
20 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів (складених з 01 по 13 липня 2021 р.) до 18:00
23 липня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням 28 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням до 18:00
02 серпня 2021 року
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 09 серпня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня 2021 року
Подача пільгових документів для переведення на бюджет до 16:00 11 серпня 2021 року
Переведення на бюджет до 19 серпня 2021 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 13 серпня 2021 року;
до 16:00 25 серпня 2021 року;
до 16:00 24 вересня 2021 року
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
18 серпня 2021 року;
30 серпня 2021 року;
29 вересня 2021 року

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII цих Правил прийому)
** у межах вакантних ліцензійних місць

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів
вступників, завантаження необхідних документів
01 липня 2021 року
Прийом заяв з 14 липня 2021 року –
до 16:00 30 липня 2021 року
Проведення фахових вступних випробувань 02 – 09 серпня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до
зарахування вступників
10 серпня 2021 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування у декілька сесій:
до 16:00 13 серпня 2021 року;
до 16:00 25 серпня 2021 року;
до 16:00 24 вересня 2021 року
Зарахування вступників на навчання (у межах вакантних ліцензійних місць) у декілька сесій:
18 серпня 2021 року;
30 серпня 2021 року;
29 вересня 2021 року

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Прийом заяв для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення з 24 червня 2021 року до 18:00
06 липня 2021 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року
Проведення іспитів для вступників, які претендують на місця державного замовлення* 01 – 13 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб* 14 – 23 липня 2021 року
Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі на основі співбесіди* з 14 – 16 липня 2021 року
до 18:00
Проведення Університетом співбесід 17 – 19 липня 2021 року
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 12:00
20 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід до 10:00
23 липня 2021 року
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 15:00
20 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів (складених з 01 по 13 липня 2021 р.) до 18:00
23 липня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням 28 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням до 18:00
02 серпня 2021 року
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 09 серпня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня 2021 року
Подача пільгових документів для переведення на бюджет до 16:00 11 серпня 2021 року
Переведення на бюджет до 19 серпня 2021 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 13 серпня 2021 року;
до 16:00 25 серпня 2021 року;
до 16:00 24 вересня 2021 року
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
18 серпня 2021 року;
30 серпня 2021 року;
29 вересня 2021 року
Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Прийом заяв з 14 липня 2021 року –
до 16:00 30 липня 2021 року
Проведення фахових вступних випробувань 02 – 09 серпня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників 10 серпня 2021 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування у декілька сесій:
до 16:00 13 серпня 2021 року;
до 16:00 25 серпня 2021 року;
до 16:00 24 вересня 2021 року
Зарахування вступників на навчання (у межах вакантних ліцензійних місць) у декілька сесій:
18 серпня 2021 року;
30 серпня 2021 року;
29 вересня 2021 року