Обрати сторінку

Історія кафедри

Кафедра міжнародних економічних відносин

Історія кафедри

     Історія розвитку кафедри міжнародних економічних відносин є історією двох кафедр економічного факультету.

     Кафедра міжнародної економіки була заснована в 1995 році як відповідь на нагальну потребу українського бізнесу у фахівцях, які б добре зналися та професійно орієнтувалися в закономірностях та поточних тенденціях розвитку світових і регіональних товарних ринків, їх окремих сегментів, принципів прийняття господарських рішень у галузі міжнародних торговельних відносин, розумілися в способах виходу на світові товарні ринки та стимулюванні експортно-імпортних операцій, були здатні планувати і контролювати здійснення міжнародних торговельних операцій та знижувати ризики при їх укладанні й виконанні. Майже двадцять років (1995-2014 рр.) кафедра під керівництвом д.е.н., професор Макогона Юрія Володимировича.

      Більше 20 років на кафедрі формувалася своя наукова школа, яка дала дорогу в життя не одному десятку вітчизняних вчених, керівників підприємств та провідних фахівців.

      У 2002 році шляхом виокремлення з кафедри міжнародної економіки була створена кафедра «Прикладна економіка», яка здійснювала підготовку фахівців із  знанням європейських підходів щодо ведення бізнесу та запровадження інновацій. Її організатор і перший завідувач к.е.н., доцент Іванов Сергій Миколайович. У 2009 році кафедру очолила  д.е.н., професор Орєхова Тетяна Вікторівна.

      Наказом ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса від 01.09.2016 року було затверджено злиття кафедри міжнародної економіки та кафедри міжнародного бізнесу і прикладної економіки економічного факультету.