History of the Department

Історія кафедри

 

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання дисциплін, впроваджує в начальний процес інноваційні навчальні технології та здійснює наукові розробки.

Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними розробками для проведення аудиторної та поза аудиторної роботи.

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних  навчальних посібників та підручників, публікують наукові статті, приймають участь в конференціях різного рівня.

Наукова школа міжнародних економічних відносин розвивалась завдяки співробітникам кафедр «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес та прикладна економіка».

З вересня 2016 року завдяки об’єднанню цих двох кафедр розвиваються перспективні напрями діяльність наукової школи, зокрема робота зосереджена на формуванні міжнародної конкурентоспроможності України та вінницького регіону.  Результатами діяльності наукової школи стали:

  • удосконалено теоретико-методологічні засади дослідження напрямків та важелів трансформаційних зрушень у глобальній економіці
  • розроблено новий напрям наукових досліджень глобальної інтеграції економічних систем – концепції транснаціоналізації економічних систем мікро-, мезо-, макро-, мета- та мегарівнів
  • визначено сучасну роль транснаціональної складової в процесах формування глобальної економічної системи
  • розроблено теоретичні і прикладні засади оцінки потенціалу транснаціоналізації економічних систем мікро- та мезоірівнів
  • поглиблено існуючі теоретико-методичні положення щодо формування національної зовнішньоекономічної стратегії і окремих її елементів, розробки механізму інтеграції України до європейської економічної системи
  • сформульовано логістичну парадигму розвитку світової і національної економіки в умовах глобалізації
  • поглиблено існуючі теоретичні положення гармонізації процесів міжнародної економічної інтеграції та розвитку внутрішнього ділового середовища

З 1993 р. кафедрою проведено 20 Міжнародних науково-практичних семінарів «Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект», що традиційно проводились у січні місяці у перлині Донбасу – Святогір’ї.

Організовано  11 міжнародних наукових конференцій «Проблеми і перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ», які проходили у Стамбулі (Турція), Албені (Болгарія), Одесі, Маріуполі та Севастополі (Україна), Таганрозі (Росія).

Для розвитку компетенцій зі спеціальності, кафедрою з 1997 р. організовано 17 Міжнародних літніх економічних шкіл, що дають можливість студентам і аспірантам безпосереднього контакту з носіями мови – вченими, викладачами з університетів США, Німеччини, Великобританії, Франції, Канади та інших країн, які проводять лекції, дискусії, ділові ігри та зустрічі зі студентами.

Кафедра активно розвивала та продовжує розвивати зв’язки з підприємствами та науково-дослідними установами шляхом проведення круглих столів, нарад, науково-практичних семінарів та організації практики студентів.

Співробітники кафедри приймали активну участь  в розробці таких ґрунтовних програм розвитку регіону, як «Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року», «Програма науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року», «Донецька область як інвестиційний проект» та інших.  Після переїзду на подільську землю, співпраця с органами виконавчої влади не перервалась – кафедра приймає участь в розробці стратегії розвитку вінницької області, в роботі Єврорегіону «Дністер» та інших.

Співробітники кафедри неодноразово ставали стипендіатами Кабінету міністрів України для молодих вчених, нагороджувались державними та урядовими нагородами, а студенти перемагають у всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конкурсах та державних стипендійних програмах.