Історія факультету

Економічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса є одним з найбільш престижних освітніх центрів країни, який був заснований в 1966 році. За свою 50-ти річну історію підготував понад 50 тисяч висококваліфікованих фахівців для всіх галузей національної економіки. Багато хто з них зробив гідний внесок у розвиток країни і продовжує активно брати участь у становленні успішної та незалежної Української держави.

Історія економічного факультету бере початок з вересня 1966 року., коли на базі Донецької філії Київського інституту народного господарства був утворений економічний факультет, який увійшов Донецького державного університету. Першим деканом став к.е.н., доцент Огурцов В.В. (1966-1968) В наступні роки факультет очолювали: д.е.н., професор Авласенко Ю.Г. (1968-1976), к.е.н., доцент Кулаков І.С. (1976-1982), д.е.н., професор Христіановський В.В. (1982-1986), д.е.н., професор Черніченко Г.О. (1986-2014). З 2014 р. по теперішній час деканом факультету є д.е.н., професор Шаульська Л.В.