Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин

В умовах активізації сучасних процесів глобалізації постійно зростає інтерес до вивчення міжнародних економічних відносин, форм і методів участі вітчизняних підприємств у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, поза якими неможливе ефективне функціонування будь-яких соціально-економічних систем. Гостра нестача фахівців, які володіють необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками роботи в умовах міжнародних ринків, обумовлює надзвичайну актуальність знання зовнішньоекономічних відносин і міжнародної діяльності, бо підвищення рівня підготовки кадрів є принциповою умовою створення в Україні ефективної і динамічної моделі ринкової економіки.

Випускники освітніх програм кафедри можуть працювати керівниками та провідними спеціалістами відділів зовнішньоекономічної діяльності і маркетингу на підприємствах, фірмах, спільних підприємствах; референтами з економічних питань на підприємствах і в організаціях міжнародного туризму, міжнародних економічних організаціях, дослідниками в галузі зовнішньоекономічних зв`язків, викладачами вищих навчальних закладів.

Навчання за цим напрямом передбачає підсилену мовну підготовку, в результаті якої випускник отримує можливість професійного володіння двома іноземними мовами.

Високий рівень підготовки забезпечується завдяки постійному вдосконаленню навчальних планів, методичного забезпечення, використанню новітніх технологій у навчальному процесі, зокрема ресурсів мережі Інтернет, дистанційної освіти, інтеграції освіти з практичною діяльністю на підприємствах і в установах із зовнішньоекономічними зв`язками.

З метою удосконалення навчального процесу кафедра підтримує договірні зв`язки з навчальними закладами, науковими установами США, Німеччини, Великобританії та інших країн світу.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію завдяки стажуванню у закордонних вишах США, Великобританії, Німеччини, Франції, Македонії, Болгарії.

На кафедрі діє аспірантура і докторантура за фахом «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

90 %  штатних працівників кафедри мають наукові ступені.

Завідувач кафедри

Кістерський Леонід Леонідович

Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Наукова школа міжнародних економічних відносин розвивалась завдяки співробітникам кафедр «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес та прикладна економіка».

З вересня 2016 року завдяки об’єднанню цих двох кафедр розвиваються перспективні напрями діяльність наукової школи, зокрема робота зосереджена на формуванні міжнародної конкурентоспроможності України та вінницького регіону.  

Освітні програми

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітня програма «Міжнародна економіка» (СО «Бакалавр)

Випускники володіють: 

– технікою ведення ділового протоколу, комунікації та документації державною та іноземними мовами; 

– здатністю аналізу економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів на мікро-, мезо- та макрорівнях з подальшою розробкою та впровадженням бізнес-планів, інвестиційних проектів, валютно-фінансових та кредитних заходів; 

– сучасними комунікаційними технологіями.

Освітні програми

Освітня програма «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад» (СО «Бакалавр)

Випускники володіють: 

– технікою ведення ділового протоколу, комунікації та документації державною та іноземними мовами;

– здатністю аналізу економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів на мікро-, мезо- та макрорівнях з подальшою розробкою та впровадженням бізнес-планів, інвестиційних проектів, валютно-фінансових та кредитних заходів;

– сучасними комунікаційними технологіями.

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» (СО «Магістр»)

Після завершення навчання випускники зможуть працювати в організаціях і підприємствах різних форм власності, які займаються міжнародною підприємницькою діяльністю.

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма «Бізнес-адміністрування» (СО «Магістр»)

Для успішного засвоєння освітньої програми магістр абітурієнти повинні мати здібності та схильності до науково-дослідної роботи, а також до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі загальноекономічних та фахових наук.

Освітня програма «General MBA (загальне бізнес-адміністрування)» (СО «Магістр»)

Особливості освітньої програми полягають у наступному:

  • Універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності;
  • практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство і комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу,
  • розвиток нових підходів до управління компанією;
  • відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу; інноваційність,
  • орієнтованість на розвиток лідерських здібностей.