Обрати сторінку

Академічна доброчесність

Кафедра міжнародних економічних відносин

Академічна доброчесність

   Академічна доброчесність є одним із основних елементів системи забезпечення якості вищої освіти. Підвищення якості вищої освіти передбачає застосування інноваційних підходів до навчання та викладання, утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності, створення нових механізмів побудови комунікації, що сприятиме формуванню високої академічної культури, носіями якої є науково-педагогічні і наукові працівники та здобувачі вищої освіти.
   Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (стаття 42 Закону України «Про освіту»).