Обрати сторінку

Наукові дискусії

Кафедра міжнародних економічних відносин

Наукові дискусії

    З метою підвищення якості освітнього процесу на кафедрі міжнародних економічних відносин здійснюється обмін досвідом роботи, проводяться проблемні та відкриті лекції й заняття, науково-методичні семінари. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах. Наукові статті працівників публікуються як в українських наукових видіннях, так і за кордоном. Високу оцінку в наукових та педагогічних колах отримали наукові монографії працівників кафедри. Доброю традицією для кафедри стало проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання», а також Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці».

    Серед основних іноземних та національних партнерів, з якими здійснюється наукова інтеграція, слід відзначити: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Познанський університет економіки та бізнесу (Польща), Господарська Академія імені Д.А. Ценова (Болгарія). Так, д.е.н., професор Орєхова Т.В. є членом редакційних колегій таких наукових видань вище зазначених закладів, як: «Міжнародна економічна політика» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), «Журнал європейської економіки» (Тернопільський національний економічний університет), «STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (SOEP)» (Познанський університет економіки та бізнесу (Польща), «Business Management» (Господарська академія імені Д.А. Ценова (Болгарія). Професор Орєхова Т.В. є членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
    За останні 5 років у межах даного співробітництва було опубліковано понад 20 наукових праць. 
    Представники наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин брали участь у таких науково-комунікаційних заходах, проведених в Україні та за кордоном:
  – участь у якості членів журі Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт (професори Орєхова Т.В. та Хаджинов І.В.);
  – участь викладачів і аспірантів у науково-технічних заходах, проведених в межах України (професори Орєхова Т.В., Кістерський Л.Л., Савченко М.В., доценти Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Шкурат М.Є., ст. викладач Іщук Ю.А., аспіранти Дубель М.В., Брацлавець О.Ю.);
  – участь викладачів і аспірантів у науково-технічних заходах, проведених за кордоном (професори Савченко М.В., Хаджинов І.В.; доценти Атаманчук З.А., Шкурат М.Є., ст. викладач Іщук Ю.А.);
  – протягом 2018-2020 рр. 11 студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» здобули призові місця у всеукраїнських студентських наукових конкурсах та олімпіадах.
    В рамках Відкритої бізнес-академії кафедра щорічно організовує Школу «Економіста-міжнародника», в межах якої було проведено тренінги за наступною тематикою: «Як експортувати творчість», «Міжнародний маркетинг», «Криптовалюта. Аргументи «за» та «проти», «Полювання на гроші», «Японський досвід організації процесів» та ін.

Попередня експертиза дисертації
13 травня 2022 року відбувся методичний семінар для аспірантів та докторантів кафедри міжнародних економічних відносин, який був присвячений попередній експертизі дисертації здобувача ступеня освіти «Доктор філософії» ІV року навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Дубеля Михайла Володимировича в онлайн режимі на тему «Трансформація бізнес-процесу дистрибуції під впливом глобальної діджиталізації» (науковий керівник – д.е.н., професор Орєхова Тетяна Вікторівна).
Атестація аспірантів кафедри міжнародних економічних відносин

25 листопада на кафедрі міжнародних економічних відносин проведено публічне проміжне звітування аспірантів. Було заслухано звіти аспірантів 1-4 років навчання, зокрема: Яценко В.В., Роздобудька М.М., Братчук У.П., Брацлавець О.Ю., Цзі Чжі, Гадкової (Гузенко) А.О. та Дубеля М.В. Висновки щодо виконаної аспірантами роботи у межах індивідуального плану аспіранта надавали наукові керівники: проф. Орєхова Т.В., проф. Савченко М.В., доц. Лимар В.В. 

Науково-методичний семінар «Наукові дослідження аспірантів та докторантів кафедри міжнародних економічних відносин»

   4 квітня 2019 року аспіранти та докторанти кафедри міжнародних економічних відносин мали змогу доповідати на науково-методичному семінарі й презентувати власні наукові напрацювання.

Так, свої наукові доробки презентували Шкурат Марія Євгенівна на тему «Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній в умовах соціокультурної глобалізації» (науковий керівник – д.е.н., професор Хаджинов Ілля Васильович) та Усик Ігор Олександрович на тему «Структурна трансформація моделі розвитку економіки України в умовах глобалізаційних викликів»  (науковий керівник – д.е.н., професор Хаджинов Ілля Васильович).

Дискусія щодо їх наукових праць видалась жвавою та цікавою, адже усі дисертаційні теми стосуються актуальних проблем у свері міжнародних економічних відносин, а тому не залишили байдужими усіх учасників заходу.

Детальніше за посиланням:

Науково-методичний семінар «Наукові дослідження аспірантів та докторантів кафедри міжнародних економічних відносин»

10 квітня 2020 року відбувся науково-методичний семінар для аспірантів та докторантів кафедри міжнародних економічних відносин. Під час науково-методичного семінару здобувачка кафедри Подлепіна Поліна Олександрівна представила свої наукові доробки у дисертації на тему «Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток країн, що розвиваються» (науковий керівник – д.е.н., професор Журба Ігор Євгенійович). В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Хаджинов І.В., к.е.н., доцент Атаманчук З.А.

За результатами науково-методичного семінару було рекомендовано подавати дисертаційну роботу на захист до Спеціалізованої Вченої Ради.

Деталі за посиланням:

Науково-методичний семінар «Наукові дослідження аспірантів та докторантів кафедри міжнародних економічних відносин»

   22 квітня 2020 року згідно з Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії 22 квітня 2020 року відбувся методичний семінар для аспірантів та докторантів кафедри міжнародних економічних відносин, який був присвячений попередній експертизі дисертації здобувача ступеня освіти «Доктор філософії» ІV року навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Іванова Артема Валерійовича в онлайн режимі на тему «Міжнародні злиття та поглинання у вимірах ефектів від концентрації ринкової влади» (науковий керівник – д.е.н., професор Орєхова Тетяна Вікторівна).

В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Хаджинов І.В., к.е.н., доцент Атаманчук З.А.

Науково-методичний семінар «Наукові дослідження аспірантів та докторантів кафедри міжнародних економічних відносин»

   Згідно з Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії 01 червня 2020 року на кафедрі «Міжнародні економічні відносини» відбулася попередня експертиза дисертації здобувача ступеня «Доктор філософії» 4 року навчання спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» Іщук Юлії Анатоліївни на тему «Трансформація міжнародних товарних ринків в умовах реформування міжнародної торгової політики» (науковий керівник: доктор економічних наук, професор Тетяна Вікторівна Орєхова).

В якості рецензентів роботи виступили: доктор економічних наук, професор Ілля Васильович Хаджинов та кандидат економічних наук, доцент Зорина Асланівна Атаманчук.

Науково-методичний семінар «Наукові дослідження аспірантів та докторантів кафедри міжнародних економічних відносин»

    Згідно з Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії 22 квітня 2020 року в онлайн режимі відбулася попередня експертиза дисертації здобувача ступеня «Доктор філософії» ІV року навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Іванова Артема Валерійовича на тему «Міжнародні злиття та поглинання у вимірах ефектів від концентрації ринкової влади» (науковий керівник – д.е.н., професор Орєхова Тетяна Вікторівна).

В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Хаджинов І.В., к.е.н., доцент Атаманчук З.А.

Науково-методичний семінар «Наукові дослідження аспірантів та докторантів кафедри міжнародних економічних відносин»

    14 червня 2020 року відбувся науково-методичний семінар кафедри міжнародних економічних відносин, на якому наукові напрацювання презентувала Грибіненко Ольга Миколаївна на тему «Міжнародна економічна безпека країн в умовах сталого розвитку» (науковий керівник – д.е.н., професор Булатова Олена Валеріївна).

В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Хаджинов І.В., д.е.н., професор Кістерський Л. Л. та д.е.н., доцент Савченко М.В.

Дискусія щодо результатів наукового дослідження  видалась жвавою та цікавою, а тому не залишили байдужими усіх учасників заходу.