Обрати сторінку

Залученість до наукових мереж

Кафедра міжнародних економічних відносин

Залученість до наукових мереж

     Наукові мережі – це інструмент, який може дозволити вченим значно розширити можливості своєї наукової діяльності, а саме:

  • популяризувати свої праці, створити передумови для міжнародної мобільності;
  • встановити зв’язки з міжнародною науковою спільнотою;
  • бути обізнаним щодо публікацій за темою своїх досліджень;
  • ефективно йти до своєї мети
Науково-дослідна тема «Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові»

Науковий керівник аспірантів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» к.е.н., доцент Ахновська І.О. є відповідальним виконавцем науково-дослідної теми Донецького національного університету імені Василя Стуса  «Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові» (номер державної реєстрації 0117U006342; період виконання: 2017-2020 рр.)

Детальніше за посиланням

Засідання тематичної робочої групи Агенції регіонального розвитку Вінницької області

25 листопада 2019 року Відбулось засідання тематичної робочої групи Агенції регіонального розвитку Вінницької області з розроблення Стратегії регіонального розвитку Вінницької області до 2027 року. Головною метою зустрічі стало ознайомлення з результатами експертно-пошукового дослідження, яке проводилось професором кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету  імені Василя Стуса, д.е.н. Орєховою Т.В.  та старшим викладачем кафедри менеджменту та поведінкової економіки Марценюк О. В. щодо виявлення умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області.

Детальніше за посиланням

Тренінг для тренерів «Інструменти співпраці Україна-ЄС задля місцевого та регіонального розвитку»

16-18 жовтня 2019 року професор кафедри д.е.н. Савченко М. В. брала участь у  тренінгах для тренерів «Інструменти співпраці Україна-ЄС задля місцевого та регіонального розвитку» у межах Програми «U-LEAD з Європою». Отримані знання тренерам допоможуть проводити у подальшому свої навчальні програми з обґрунтованим висвітленням дієвих інструментів співпраці України та ЄС задля місцевого та регіонального розвитку

 

Міжнародне стажування доцента Атаманчук Зорини Асланівні

 У період з 04 по 22 лютого 2019 року доцент кафедри міжнародних економічних відносин Атаманчук З.А.  проходила міжнародне стажування у Краківському економічному університеті (м. Краків, Польща). В рамках стажування Атаманчук З.А. брала участь у міжнародній науковій конференції на тему «Інтернаціоналізація вищої освіти: потенційні вигоди».

Перший Форум мереж ЄС

3 жовтня 2018 року д.е.н., професор Орєхова Тетяна Вікторівна взяла участь  у Першому Форумі мереж ЄС з доповіддю про діяльність Інформаційного Центру ЄС, який з 2013 року діє на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Детальніше за посиланням

Наукова конференція викладачів «Традиції і інновації у наукових дослідженнях»

12 жовтня 2018 року д.е.н., професор Орєхова Т.В. виступила з доповіддю на тему «Сучасні виклики розвитку глобального світу» на Науковій конференції викладачів «Традиції і інновації у наукових дослідженнях»  у Бельцькому Державному університеті імені Алеку Руссо, Молдова

Детальніше за посиланням

Міжнародна конференція «Інтеграційні процеси у світовій економіці»

11-12 травня 2018 року д.е.н., професор Хаджинов І. В. взяв участь у міжнародній конференції «Інтеграційні процеси у світовій економіці», що була присвячена 25-річчю кафедри «Міжнародні економічні відносини» та проходила у Господарський академії імені Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія),   де    виступив   з   доповіддю   «International trade of Ukraine under 

modern conditions».

 

Міжнародний консорціум університетів

18 жовтня 2017 року д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Орєхова Тетяна Вікторівна відвідала засідання Міжнародного консорціуму університетів та урочисте засідання Вченої Ради ДВНЗ «УжНУ» з нагоди відзначення 72-ої річниці університету та виступила в якості експерта в круглому столі : «Актуальні питання реалізації програм подвійних дипломів, семестрового навчання та інших видів академічної мобільності студентів».

Детальніше за посиланням

Науково-дослідна тема «Розвиток біосоціальної економіки та управління природокористуванням»

К.е.н., доцент Лимар В.В. була відповідальним виконавцем науково-дослідної теми Науково-дослідного інституту економіки та менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розвиток біосоціальної економіки та управління природокористуванням» (номер державної реєстрації 0114U000663; термін виконання – 2015-2017 рр.), в рамках якої Лимар В.В. досліджено європейський досвід інфраструктурної підтримки розвитку агробіокластерів та підготовлено одноосібну монографію «Забезпечення розвитку та ефективності біоорієнтованої економіки в Україні»

Детальніше за посиланням