Обрати сторінку

Захисти

Кафедра міжнародних економічних відносин

Захисти

    Колектив кафедри щорічно продовжує нарощувати свій науковий потенціал та втілює його в науково-теоретичній та й практичній площинах в сфері міжнародних економічних відносин через експертну та консультативну діяльність, а також завдяки інформаційним та комунікаційним заходам, які організовують та проводять науковці кафедри міжнародних економічних відносин.    

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Іщук Юлії Анатоліївни

    30 вересня 2020 року дисертацію на тему «Трансформація міжнародних товарних ринків в умовах реформування міжнародної торговельної політики» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» успішно захистила Іщук Юлія Анатоліївна (науковий керівник – д.е.н., професор Орєхова Тетяна Вікторівна).

Детальніше за посиланням: https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-ishhuk/

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Іванова Артема Валерійовича

    27 серпня 2020 року на економічному факультеті відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» Іванова Артема Валерійовича на тему «Міжнародні злиття та поглинання у вимірах ефектів від концентрації ринкової влади» (науковий керівник – д.е.н., професор Орєхова Тетяна Вікторівна).

Детальніше за посиланням: https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-ivanova/

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Подлепіної Поліни Олександрівни

    27 серпня 2020 року на економічному факультеті відбувся захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Подлепіної Поліни Олександрівни на тему «Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток країн, що розвиваються» (науковий керівник – д.е.н., професор Журба Ігор Євгенійович)

Детальніше за посиланням: https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-podlepino%d1%97/

 

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Українець Лілії Анатоліївни

   06 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 відбувся захист дисертації Українець Лілії Анатоліївни (науковий консультант Грабинський Ігор Михайлович, д.е.н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка) на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Опонентами виступили:

1) Макогон Юрій Володимирович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, Маріупольський державний університет;

2) Борзенко Олена Олександрівна, д.е.н., професор, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

3) Зварич Роман Євгенович, д.е.н., доцент, Тернопільський національний економічний університет.

Детальніше за посиланням: https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-ukra%d1%97necz/

 

 

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гнилорибова Михайла Андрійовича

   05 грудня 2019 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Гнилорибова Михайла Андрійовича на тему «Інноваційна складова міжнародної конкурентоспроможності світових виробників промислової продукції» (науковий керівник Орєхова Тетяна Вікторівна, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса). Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 11.051.03 Офіційні опоненти: Тараненко Ірина Всеволодівна (д.е.н., професор, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля») та Глухова Дар’я Андріївна (к.е.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Детальніше за посиланням: https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-gniloribova/

 

 

 

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Ніконенко Уляни Михайлівни

11 жовтня 2019 р. відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Ніконенко Уляни Михайлівни на тему  «Трансформація макроекономічної політики країн-експортерів сировинних ресурсів в умовах глобалізації» (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університетк Козюк Віктор Валерійович). Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 11.051.03.

Офіційні опоненти:

Власюк Тарас Олександрович (доктор економічних наук, радник директора ДП «Гарантований покупець»);

Дугінець Ганна Володимирівна (доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету);

Шевчук Віктор Олексійович (доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету).

 

 

Детальніше за посиланням:  (https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/225)

 

 

 

 

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Усика Ігоря Олександровича
   29 серпня 2019 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Усика Ігоря Олександровича на тему «Структурна трансформація моделі розвитку економіки України в умовах глобалізаційних викликів»  (науковий керівник Хаджинов Ілля Васильович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя СтусаЗахист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 11.051.03 Офіційні опоненти: Резнікова Наталія Володимирівна (доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та Дейнека Тетяна Анатоліївна (доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»).

Детальніше за посиланням: https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-usika/

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Панченка Володимира Григоровича
    29 серпня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 відбувся захист дисертації Панченка Володимира Григоровича (науковий керівник Булатова Олена Валеріївна, д.е.н., професор) на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

  Офіційні опоненти: Довгаль О.А. (д.е.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), Тараненко І.В. (д.е.н., професор, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» та Мельник Т.М. (д.е.н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет).

Детальніше за посиланням: https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-panchenka/

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шкурат Марії Євгенівни
    

    2 липня 2019 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Шкурат Марії Євгенівни на тему «Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній в умовах соціо-культурної глобалізації»  (науковий керівник Хаджинов Ілля Васильович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса)Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 11.051.03.
  Офіційні опоненти: Куриляк Віталіна Євгенівна (доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету) та Рубцова Марина Юріївна (кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Детальніше за посиланням: https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-shkurat/

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Шиманської Катерини Володимирівни

3 червня 2019 р. відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Шиманської Катерини Володимирівни на тему «Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій» (науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Євдокимов Віктор Валерійович, ректор Житомирського державного технологічного університету). Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 11.051.03.

Офіційні опоненти:

Мельник Тетяна Миколаївна (доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету);

Сардак Сергій Едуардович (доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара); д

Столярчук Ярослава Михайлівна (доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).

Детальніше за посиланням:  (https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/202)

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Марковича Віталія Володимировича

   24 травня 2018 р. відбувся захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Марковича Віталія Володимировича на тему «Соціально-економічна ефективність транскордонного співробітництва України в умовах європейської інтеграції»  (науковий керівник: Писаренко Світлана Марківна, д.г.н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка). Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 11.051.03.

Офіційні опоненти: Мокій Анатолій Іванович, (доктор економічних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій») та Хмара Марина Петрівна (кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Детальніше за посиланням:  (https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/147)

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Борзенко Олени Олександрівни

    24 травня 2018 р. відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Борзенко Олени Олександрівни на тему «Геоекономічні імперативи функціонування фінансових ринків» (науковий керівник Хаджинов Ілля Васильович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса).  Захист проходив на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 11.051.03.

Офіційні опоненти:

Лук’яненко Дмитро Григорович (доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);

Луцишин Зоряна Орестівна (доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

Якубовський Сергій Олексійович (доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного університеут імені І.І. Мечникова).

Детальніше за посиланням:  (https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/5326)