Обрати сторінку

Навчально-практичні конференції

Кафедра міжнародних економічних відносин

  Науково-практична конференція – це ефективна форма залучення широких кіл керівників і фахівців органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, науковців до аналізу практики, узагальнення й поширення кращого досвіду державного управління й самоврядування, господарювання й економічної діяльності, створення теоретичних і методичних передумов для його впровадження. 

Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин»

    21 листопада 2019 року під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Дубель презентував результати досліджень на тему  «Трансформація світової торгівлі під впливом процесу діджиталізації».

Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи»

   16-17 травня 2019 року в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи». До Стусівського університету завітали відомі науковці та фахівці-практики з п’яти країн світу, зокрема Польщі, Румунії, Італії, Словаччини та Угорщини з метою обговорення нагальних проблем розвитку соціально-гуманітарних наук у сучасному світі, а також актуальних аспектів відтворення кадрового потенціалу соціально-поведінкових наук у навчальному процесі у вищій школі. На пленарному засіданні з базовою доповіддю виступила д.е.н., професор Орєхова Т.В. З темою доповіді «Розгляд глобальних тенденцій розвитку цифрової дистрибуції на прикладі сервісу steam» також на конференції виступав аспірант Михайло Дубель.

 

   

 

ХIX Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»

    На економічному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса з 13 по 15 листопада 2019 року проходила ХIX Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання», організованої за підтримки Міністерства освіти і науки України та Ради молодих вчених економічного факультету. З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи, д.е.н., професор Хаджинов І.В.

Під час роботи секції «Міжнародні економічні відносини» в рамках XVІХ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання», що проходила 15 листопада 2019 року на економічному факультеті Донецького національного університету імені Василя виступили з доповідями аспіранти: Михайло Дубель, Олена Брацлавець.

XVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання»

  У роботі XVІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання», що проходила 14-16 листопада 2018 року на економічному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса брали участь викладачі,  аспіранти та студенти кафедри міжнародних економічних відносин.

На пленарному засіданні з базовою доповіддю виступила д.е.н., професор Орєхова Т.В., а результати власних досліджень презентувала ст. викладач, аспірант Шкурат М.Є.

XVI Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем у національній та глобальній економіці»

   27 квітня 2016 року в Донецькому національному університеті пройшла XVI Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем у національній та глобальній економіці». Дослідники розглядали актуальні питання менеджменту, національної та міжнародної економіки, обліку та аудиту, економічної статистики. Загалом цьогорічна конференція включила 11 секцій, кожна з яких висвітлювала певні аспекти розвитку соціально-економічних систем.