Обрати сторінку

Монографії

Кафедра міжнародних економічних відносин

Монографії

    Наукові дослідження є одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри міжнародних економічних відносин.
Професорсько-викладацький склад кафедри результати індивідуальних та колективних напрацювань публікує у одноособових та колективних монографіях.

Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: монографія / за заг. ред. Т. В. Орєхової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 144 с.

Борзенко О. О.    Структурні деформації на світових фінансових ринках після 1990-х років: монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 448 c.

 

Лимар В.В. Забезпечення розвитку та ефективності біоорієнтованої економіки в Україні: монографія. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 440 с.

Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: колективна монографія / За заг. ред. Б.В.Гриніва. Львів: Растр-7, 2019.  212 с.

Адаптаційноінтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіціколективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2019302 с.

Conceptual bases for the formation of the strategy of output of an industrial enterprise in the global market. The Potential of Modern Science. Volum 2. London, 2019. 305 p.

Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності   туристичних  підприємств: монографія. Львів: ЛІЕТ, 2016. 173 с. 

Talavyria M., Baidala V., Riabchenko O., Lymar V., Dobrivska M., Talavyria O. Conceptual basis of bioeconomy formation and development: Monograph. Nizhyn: PP Lysenko M.M., 2017. 152 p.

 

Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики: монографія/ Під заг. ред. А.В. Сидорової. Вінниця: ДонНУ, 2016. 328 с.

Савченко М.В. Управління сталим розвитком національних соціально-економічних систем: монографія. Донецьк: Цифрова типографія. 2013. 348 с.