Обрати сторінку

Історія кафедри

Кафедра економічної та управлінської аналітики Донецького національного університету імені Василя Стуса створена в місті Вінниця 1 липня 2020 р. через злиття кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики й кафедри математики і математичних методів в економіці.

Кафедра статистики Донецького національного університету заснована у вересні 1981 р. на основі колишньої секції статистики при кафедрі планування народного господарства з відкриттям у 1966 р. економічного факультету. Кафедра обслуговувала всі спеціальності трьох факультетів економічного напряму, де викладалась загальна теорія статистики, економічна статистика та декілька галузевих статистик. Кафедра не була випусковою.

У складі колективу було 8 доцентів, 3 старших викладача і 2 асистенти. З моменту утворення й до 2000 року кафедру очолювала Голуб Людмила Якимівна, кандидат економічних наук, доцент. З вересня 2000 р. до 1 липня 2020 р. завідувачем кафедри була доктор кономічних наук, професор Сидорова Антоніна Василівна.

У 2001 р. відбувся перший набір студентів на спеціальність «Економічна статистика», а в 2006 р. – перший випуск. Цього ж року при кафедрі була відкрита аспірантура за фахом «Статистика», яку успішно закінчили і стали кандидатами економічних наук аспіранти кафедри. Серед них Анісімова Г.В., Панасенко І.В. і Дейна А.Ю. – молоді кандидати економічних наук, які поповнили склад викладачів кафедри у м. Вінниця.

З 2016 р. на Вінницькій землі кафедра економічної статистики розпочинає підготовку фахівців за сучасними освітніми програмами «Бізнес-аналітика» бакалаврського рівня і «Бізнес-аналітика та статистика» магістерського рівня, що викликало необхідність підсилення викладацьського складу фахівцями кафедри економічної кібернетики та математики й математичних методів в економіці.

Випускова кафедра економічної кібернетики була створена у вересні 1968 року на економічному факультеті. За роки існування кафедри було створено наукову школу, підготовлено десятки? випусків економістів-математиків. Значна частина випускників залишилася в університеті як асистенти, наукові співробітники, аспіранти.

За ініціативою кафедри економічної кібернетики у 1996 році була заснована Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а в 2001 році — рада із захисту докторських дисертацій. Це дало змогу готувати талановиту молодь за фахом і до науково-дослідної роботи, завдяки чому в 2009 році на базі кафедри було засновано навчально-науковий інститут «Економічна кібернетика».

До 2014 р. через аспірантуру й докторантуру кафедри єкономічної кібернетики було підготовлено і захищено в Спеціалізованій вченій раді ДонНУ 19 докторів і 87 кандидатів економічних наук, серед них докторантів ДонНУ – 10, аспірантів – 56; здобувачів інших закладів вищої освіти – 31.

До переїзду в м. Вінницю впродовж довгих років кафедру економічної кібернетики очолював член-кор. НАН України, д.е.н., проф. Лисенко Ю.Г.

Міжфакультетська кафедра математики та математичних методів в економіці була заснована в 1974 році на економічному факультеті Донецького національного університету, вона обслуговувала три факультети економічного профілю.

Безпосередній внесок у формування кафедри зробили: д.е.н., професор Асташкін М.В., д.е.н., професор Ткаченко І.С., д.ф-м.н., професор Шаташвілі А.Д., д.е.н., проф. Христіановський В.В.

В 1994 році на кафедрі була відкрита аспірантура за фахом – «Економіко-математичне моделювання», а з 1996 року також за фахом — «Теорія ймовірностей та математична статистика».

З 1994 року до липня 2020 р. кафедру очолював доктор економічних наук, професор Христіановський В.В.

У 2020 р. нова створена кафедра економічної та управлінської аналітики, спираючись на потреби сучасного ринку праці, оголосила набір на нову бакалаврську міжкафедральну освітню програму «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика, Економіка підприємства, Управляння персоналом)» і продовжує набір на освітню програму другого магістерського рівня «Бізнес-аналітика та статистика».

На сьогодні на кафедрі працюють 11 викладачів, з них 2 доктори економічних наук, професори, 8 кандидатів наук, доцентів, 1 асистент.

Виконує обов’язки зав. кафедри економічної та управлінської аналітики з 1 липня 2020 р. кандидат фізико-математичних наук, доцент Наумова Марина Анатоліївна.