Обрати сторінку

Кафедра економічної та управлінської аналітики

Конференції

2021 рік

Загальна інформація

І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Аналітичні дослідження соціально-економічних проблем України та світу»

Країна: Україна

Місто: Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Тези до: 26.03.2021

Дати: 27.03.21 — 27.03.21

Область наук: Фізико-математичніТехнічніЕкономічніПедагогічніМедичніФармацевтичні

Е-мейл Оргкомітету: [email protected]

Організатори: Кафедра економічної та управлінської аналітики Донецького національного університета ім.В.Стуса (м.Вінниця)

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ ТА МОЛОДІ ВЧЕНІ!

Запрошуємо Вас до участі у І Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Аналітичні дослідження соціально-економічних проблем України та світу», яка відбудеться 27 березня 2021 р. (м.Вінниця, Україна).

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Актуальні питання теорії і практики бізнес-аналізу в умовах цифрового розвитку суспільства
  • Економічна аналітика та статистика в умовах глобалізації світового господарства
  • Інформаційно-аналітичні аспекти управління розвитком соціально-економічних систем
  • Проблеми та перспективи застосування математичних методів і моделей в економіці
  • Контроль і управління в складних системах
  • Аналітичні методи в медико-біологічних дослідженях

 

За результатами конференції планується підготувати електронний збірник тез наукових доповідей, який буде надісланий на електронну пошту кожному учаснику разом із сертифікатом про участь у конференції Форма участі: дистанційна. Організаційний внесок учасника 100 грн.

Для участі у конференції необхідно до 26 березня 2021 року (включно) надіслати на адресу організаційного комітету: [email protected]

  1. Тези.
  2. Квитанцію про оплату.
  3. Відомості про авторів заповнити за наступним посиланням: https://forms.gle/rqESKNWdpUzYabTK6

Вимоги до оформлення тез доповіді в Інформаційному листі.

Організаційний комітет І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Голова оргкомітету

Хаджинов І.В. д.е.н. проф., проректор з наукової роботи ДонНУ імені Василя Стуса;

Відповідальний секретар оргкомітету

Наумова М.А. к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса;

Члени оргкомітету:

Орєхова Т.В. д.е.н., проф., декан економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса;

 

Дороніна О.А. д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки ДонНУ імені Василя Стуса;

 

Бараник З.П. д.е.н., проф., професор кафедри економіко-математичного моделювання і статистики КНЕУ імені Вадима Гетьмана;

 

Гончар О.І. д.е.н, проф., професор кафедри економіки підприємництва і підприємницької діяльності Хмельницького національного університету;

 

 

Раєвнєва О.В. д.е.н., проф., професор кафедри статистики та економічного прогнозування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

 

Сидорова А.В. д.е.н., проф., професор кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса;

 

Христіановський В.В. д.е.н., проф., професор кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса;

 

Карягін Юрій д.н., Dr Hub, професор, Варшавський університет туризму та іноземних мов;

 

Собонь Януш д.н., Dr Hub, професор, Академія ім. Якуба з Парадижу в Гожуві-Великопольському;

 

Гринькевич О.С. д.е.н., доц., професор кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка;

 

Кравченко В.М. д.е.н., доц., керівник напряму «Цифровізація бізнес-процесів» Метінвест Холдингу керуючої компанії групи Метінвест;

 

Матковський С.О. к.е.н., професор., завідувач кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка;

 

Медведєва М.І. к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри вищої математики і фізики Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук і технологій  ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;

 

Грицук Ю.В. к.т.н., доц., в.о. завідувача кафедри загальної інженерної підготовки, начальник відділу інформаційних технологій Донбаської національної академії будівництва і архітектури м. Краматорськ;

 

Буркіна Н.В. к.пед.н. , доц., доцент кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса;

 

Гевлич І.Г к.т.н., доц., доцент кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса;

 

Гоголєва Н.Ф. к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри вищої математики і фізики Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук і технологій ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;

 

Поповський Ю.Б. к.пед.н., доц., доцент кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса;

 

Селезньова Р.В. к.т.н., доц., доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікро економіки Київського національного університету імені Т. Шевченка;

 

Сивицька І.Г. к.е.н., доц., доцент кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса;

 

Серпак Н.Ф. к.ф-м.н., доц., доцент кафедри медичної фізики, інформатики та медичної апаратури Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

 

Фурман Т.Ю. к.пед.н., доцент кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса;

 

Гончарук Н.С. к.е.н., старчий викладач кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса;

 

Кудрич Ю.С. асистент кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса.