History of the Department

Кафедра економічної статистики Донецького національного університету заснована у вересні 1981 р. Вона була організована на основі колишньої секції статистики при кафедрі планування народного господарства з відкриттям у 1966 р. економічного факультету. У її складі секції працювали 1 доцент, 3 старших викладача і 1 асистент. Більшість випускників першого випуску економічного факультету залишилася в університеті на педагогічній роботі або вступили до аспірантури.

З 1981 р. як окремий підрозділ факультету була утворена кафедра статистики, яка обслуговувала студентів всіх економічних спеціальностей,  у складі було 8 доцентів, 3 старших викладачів і 2 асистентів. З моменту утворення й до 2000 року кафедру очолювала Голуб Л.Я., кандидат економічних наук, доцент.

З вересня 2000 р. до теперішнього часу завідувачем кафедри є д.е.н., професор Сидорова А.В. У 2001 р. відбувся перший набір студентів на спеціальність «Статистика», кафедра стає випусковою. Студенти спеціальності активно займалися науковою роботою. Більшість переможців конкурсів студентських наукових робіт і Всеукраїнських студентських олімпіад поступили до аспірантури. Серед  них Кулішова Я.В., Панасенко І.В, Маліч І.В., Жмайло М.А., Дейна А.Ю. Упродовж 2006-2014 рр. студенти кафедри економічної статистики ДонНУ щорічно завойовували призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з прикладної статистики (Анісімова Г.В, Білорусова М., Жмайло М.А., Касьянов О., Глущенко А.М., Тулякова Ю. та ін).

У 2006 р. при кафедрі економічної статистики відкривається аспірантура, яку успішно закінчили й захистили дисертації 7 випускників цієї спеціальності. З них Анісімова Г.В, Кулішова Я.В., Панасенко І.В., Кухенна М.А. стали викладачами своєї кафедри.

Після переїзду з Донецька у 2014 р. в м. Вінниця кафедра стала працювати у складі економічного факультету. З 1 лютого 2016 р. кафедра економічної статистики була об’єднана з кафедрою економічної кібернетики і отримала назву «Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики».

Кафедра економічної кібернетики була створена у вересні 1968 року на економічному факультеті, хоча відкриття спеціальності і перший набір студентів було здійснено в 1965 році на математичному факультеті, на кафедрі «Прикладна економіка».

Першим завідувачем кафедри була Москаленко М.П. — представник новосибірської школи економічної кібернетики. Під її керівництвом було здійснено два перших випуски економістів-математиків. Значна частина тогочасних випускників залишилася в університеті як асистенти, наукові співробітники; деякі з них вступили до аспірантури.

Значний вклад у розвиток кафедрі зробив к.е.н. Амітан В.Н. Він зосередив зусилля колективу на розвитку та впровадженні у виробництво автоматизованих систем управління, значно збільшив кількість іноземних студентів на спеціальності, налагодив нові наукові зв’язки.

У наступні роки кафедру очолювали к.е.н., доц. Поляков П.І., Томяковський А.С., Лисенко Ю.Г. За ініціативою кафедри у 1996 році була заснована Спеціалізована рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а в 2001 році — рада із захисту докторських дисертацій. До 2014 р. було підготовлено 19 докторів і 87 кандидатів економічних наук, серед них докторантів ДонНУ – 10, аспірантів – 56; здобувачів інших закладів – 31.

У 2009 році на базі кафедри було засновано навчально-науковий інститут «Економічна кібернетика», який складався з кафедри економічної кібернетики, кафедри моделювання економіки та науково-дослідного інституту проблем економічної динаміки. У 2014 році, після переїзду ДонНУ до м. Вінниці кафедра економічної кібернетики повернулась до складу економічного факультету. З грудня 2014 до лютого 2016 року обов’язки завідувача кафедри виконував к.е.н., доц. Таранич А.В.

Очолює об’єднану кафедру д.е.н., проф.  Сидорова Антоніна Василівна.