Обрати сторінку

Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедру «Маркетинг» було засновано у 1972 році. Це одна з найстаріших кафедр економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

Реагуючи на зміни, що відбувалися в державі та адаптуючись до потреб суспільства, назва кафедри теж змінювалась:

  • З 1972 р. – «Економіка і організація матеріально-технічного забезпечення»
  • З 1990 р. – «Управління матеріальними ресурсами і організація оптової торгівлі засобами виробництва»
  • З 1993 р. – «Маркетинг».

Із дня заснування й до 2013 року, впродовж 42 років, кафедру очолював Бєлявцев Михайло Іванович, к.е.н, професор, академік АЕН України, «Відмінник вищої школи СРСР» та «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України».

З 2013 року керівництво кафедрою перейшло до доктора економічних наук, професора Володимира Яковича Омельченка. Нагороджений почесними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», золотою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського Академії економічних наук України.

 З жовтня 2014 року і до теперішнього часу кафедру очолює к.е.н., доцент Боєнко Олена Юріївна.

За роки існування спеціальності і кафедри підготовлено більш 5,5 тисяч фахівців сфери матеріально-технічного забезпечення, управління матеріальними ресурсами та маркетингу, з них майже 3 тисячі маркетологів.

За 15 років роботи існування аспірантури на кафедрі маркетингу підготовлено та захищено у спеціалізованих вчених радах 6 докторів та 28 кандидатів економічних наук.

Викладачами кафедри підготовлено й опубліковані десятки підручників, навчальних посібників, монографій, сотні наукових статей.

Традиційно здобувачі вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» є учасниками та призерами професійних конкурсів, таких як «Black sea science», «Національний фестиваль соціальної реклами», Олімпіади та Конкурсу студентських наукових робіт з маркетингу.

Кафедра маркетингу активно співпрацює зі Всеукраїнською громадською організацією «Українська Асоціація Маркетингу»; має професійні та наукові зв’язки з провідними ЗВО України.

Випускники кафедри працюють сьогодні як в Україні, так і в Європі, США та Австралії. Серед посад, які вони займають, є бізнес-консультант східного відділення корпорації «IBM», перший проректор Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, маркетинговий директор торгівельної мережі «MOYO», директор з маркетингу ТОВ «Корум Груп», керуючий департаментом маркетингу в хокейному клубі «Донбас», керуючий рекламною агенцією «Penguin-team» та багато інших випускників, якими кафедра пишається.