History of the Department

Історія кафедри

 Реагуючи на зміни, що відбувалися в державі та адаптуючись до потреб суспільства, назва кафедри теж змінювалась

  • З 1972 р. – «Економіка і організація матеріально-технічного забезпечення»,
  • З 1990 р. – «Управління матеріальними ресурсами і організація оптової торгівлі засобами виробництва»,
  • З 1993 р. – «Маркетинг».

Із дня заснування й до 2013 року, впродовж 42 років, кафедру очолював Бєлявцев Михайло Іванович, к.е.н, професор, академік АЕН України, «Відмінник вищої школи СРСР» та «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України».

З 2013 року керівництво кафедрою перейшло до доктора економічних наук, професора Володимира Яковича Омельченка. Нагороджений почесними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», золотою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського Академії економічних наук України.

 З жовтня 2014 року і до теперішнього часу кафедру очолює к.е.н., доцент Боєнко Олена Юріївна. Автор більше 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з них співавтор 3-х монографій та 4 навчальних посібників. Сертифікований спеціаліст за напрямом: Бізнес-освіта в Україні та інвестиційна діяльність (Консорціум (CEUME) Агенції США з питань міжнародного розвитку «USAID»). Член редакційної колегії міжнародного видання «Economic and law paradigm of modern society».

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних  навчальних посібників та підручників, публікують наукові статті, приймають участь в конференціях різного рівня.