Обрати сторінку

Історія кафедри

Історію кафедри розпочато в 1966 році, коли Донецький педінститут було  реорганізовано до державного університету і відкрито в ньому економічний факультет.

У 1966-1969 роках кафедрою керував її організатор, академік НАН України, доктор економічних  наук, професор Олександр Алимов. Спочатку кафедра мала назву «Планування народного господарства» і готувала фахівців у цій галузі для органів управління і планування СРСР, УРСР, інших країн, регіонів і підприємств.

У 1970-1975 роках кафедру очолював доктор економічних наук, професор Юрій Авласенко. У 1976-1981 роках кафедру очолював к.е.н., доцент Єген Леусенко, а в 1981-1988 рр.. професор Володимир Дорофєєв.

У 1989 р. кафедра отримала назву економічного і соціального планування.

У 1989-1995 роках завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор, академік академії економічних наук України, Савелій Аптекар. У 1994 р. у зв’язку з початком формування ринкової економіки, здійснення ринкових реформ, ліквідацією централізованої адміністративно-командної системи і централізованого планування кафедра була перепрофільована в кафедру економіки підприємства, яка готувала фахівців-економістів широкого профілю для підприємств, організацій, а також державних органів управління всіх рівнів.

З 1995 по 2014 рік кафедрою керувала доктор економічних наук, професор Вікторія Краснова, а з 2014 по 2016 роки – доктор економічних наук, професор Олена Сталінська.

В 2017 році до кафедри економіки підприємства приєдналася кафедра економічної теорії та розвитку і розміщення продуктивних сил та було створено кафедру підприємництва, корпоративної та просторової економіки.

За весь період функціонування на кафедрі на посадах професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів, наукових співробітників працювало більше 60 осіб. За цей час зі складу кафедри були виділені і утворені в самостійні підрозділи кафедра статистики, кафедра маркетингу, кафедра розвитку та розміщення продуктивних сил, кафедра радянського і господарського права, на базі якої був поступово створено економіко-правовий (а згодом юридичний) факультет університету.

Викладачами кафедри підготовлені й опубліковані десятки підручників, навчальних посібників, монографій, сотні наукових статей.

За час роботи кафедри за всіма формами навчання було підготовлено більше 6000 фахівців, в тому числі для країн Азії, Європи, Африки і Латинської Америки.

Випускники кафедри працювали та працюють в усіх галузях економіки, у центральних та регіональних органах управління, у Верховній Раді Україні, в місцевих органах влади, у фінансово-кредитних установах, на підприємствах, в організаціях та установах різних форм власності