History of the Department

У 1966-1969 роках керував кафедрою її організатор академік НАН України, доктор економічних  наук, професор Алимов О.М. Спочатку кафедра називалася «Планування народного господарства» і готувала фахівців у цій галузі для органів управління і планування СРСР, України, регіонів і підприємств.

У 1970-1975 роках кафедру очолював доктор економічних наук, професор Авласенко Ю.Г. У 1976-1981 роках кафедру очолював к.е.н., доцент Леусенко Е.А., а в 1981-1988 рр.. професор Дорофєєв В.А. У 1989 р. кафедра була перейменована в кафедру «Економічного і соціального планування».

У 1989-1995 роках кафедру очолив доктор економічних наук, професор, академік академії економічних наук України, Аптекар С.С. У 1994 р. у зв’язку з початком формування ринкової економіки, здійснення ринкових реформ, ліквідації централізованої адміністративно-командної системи і централізованого планування кафедра була перепрофільована в кафедру «Економіка підприємства», яка готує фахівців – економістів широкого профілю для підприємств, організацій, а також державних органів управління всіх рівнів. З 1995 по 2014 рік кафедрою керувала доктор економічних наук, професор Краснова В.В. У 2014-2016 рр. обов’язки завідувача кафедри виконував доктор економічних наук, професор Сталінська О.В.

З 2016 року обов’язки завідувача кафедри виконує к.е.н., доцент Трегубов О.С. Починаючи з вересня 2017 року кафедру реорганізовано у кафедру «Підприємництва, корпоративної та просторової економіки».