Обрати сторінку

Історія кафедри

Історія розвитку кафедри менеджменту та поведінкової економіки є історією двох кафедр економічного факультету.

Кафедра менеджменту була заснована в 1969 році як кафедра економіки, організації і управління промисловими підприємствами з метою задоволення попиту економіки у фахівцях з  ефективного управління господарською діяльністю та соціальним розвитком організацій. Її організатор і перший завідувач д.е.н., професор Єлісєєв В.А. (1969-1975 рр.).  Пізніше кафедру очолювали О.О. Орлов, Б.І. Алексєєв, З.П. Коровіна, І.О. Александров, В.О. Гурова, Л.С. Ситник.

Кафедра управління персоналом та економіки праці відкрита на економічному факультеті у 1974 р. з метою задоволення попиту економіки у фахівцях з управління персоналом, наукової організації праці, оплати й нормування праці, соціально-психологічних засад управління. Засновник і перший завідувач кафедри – відомий вчений, д.е.н., професор Крижко І.Д. Пізніше кафедру очолювали І.С. Кулаков, О.І. Амоша, В.І. Плаксін, Ю.В. Макогон, Н.Д. Лук’янченко, Л.В. Шаульська, О.А. Дороніна.

Наказом ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса від 30.08.2017 року було затверджено злиття кафедри менеджменту і кафедри управління персоналом та економіки праці економічного факультету.