Обрати сторінку
21.04.2021 у спеціалізованій вченій раді Д 11.051.03, що функціонує на економічному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса, відбулися захисти дисертаційних робіт:

Бондаревської Ксенії Валентинівни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (науковий консультант – д. е. н., професор Дороніна О. А.). Опоненти: д.е.н., професор Грішнова О.А., д.е.н., проф. Лісогор Л.С., д.е.н., проф. Садова У.Я.

Тертичного Ярослава Сергійовича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (науковий керівник – д. е. н., професор Орєхова Т. В.). Опоненти: д.е.н., проф. Сазонець О.М., к.е.н., доц. Рубцова М.Ю.

Вітаємо здобувачів та їх шановних наукових консультантів з успішним захистом!