Обрати сторінку

Процес публічного обговорення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії, що реалізуються на економічному факультеті («Економіка», «Менеджмент», «Міжнародні економічні відносини»), завершився проведенням міжінституційного круглого столу. До участі у круглому столі залучилися представники академічної та експертної спільноти Київського національного економічного університету (професор кафедри міжнародних фінансів, д.е.н., проф. Руденко-Сударєва Л.В. та завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Сагайдак М.П.), Західноукраїнського національного університету (професор кафедри міжнародних економічних відносин д.е.н., проф. Сохацька О.М.), Черкаського державного технологічного університету (професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування д.е.н., проф.Захарова О.В.), НУ «Запорізька політехніка» (професор кафедри економіки та митної справи, д.е.н., доц.Карпенко А.В.) та ДонНУ імені Василя Стуса (проректор з наукової роботи д.е.н., проф.Хаджинов І.В.,; декан економічного факультету, гарант ОНП «МЕВ», д.е.н., проф.Орєхова Т.В., завідувач кафедри МтаПЕ, гарант ОНП «Економіка», д.е.н., проф.Дороніна О.А., гарант ОНП «Менеджмент» д.е.н., проф.Безгін К.С., внутрішні експерти з якості, члени проєктних груп, викладачі, які працюють на ОНП, здобувачі та випусники ОНП).

В ході Круглого столу відбулося не тільки обговорення проєктів ОНП, а й обмін досвідом щодо підготовки докторів філософії, намічено напрями співпраці факультету з іншими ЗВО у процесі реалізації ОНП. Дякуємо колегам за цікаве та продуктивне спілкування, готовність до співпраці!