Обрати сторінку

Наукові дискусії

    

Міжкафедральний науковий семінар «Регулювання ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості», 28.12.2017 р.

   28 лютого 2017 року відбувся міжкафедральний науковий семінар, на якому свої наукові напрацювання презентувала аспірантка кафедри управління персоналом та економіки праці Кабаченко Ганна Сергіївна на тему «Регулювання ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості» (науковий керівник – д.е.н., професор Шаульська Лариса Володимирівна, Донецький національний університет імені Василя Стуса, декан економічного факультету).

В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Дороніна О.А. та к.е.н. Якимова Н.С.

За результатами науково-методичного семінару було рекомендовано подавати дисертаційну роботу Кабаченко Г.С. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика на захист до спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

    

Міжкафедральний науковий семінар «Формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України», 26.12.2018 р.

   26 грудня 2018 року відбувся науково-методичний семінар кафедри менеджменту та поведінкової економіки, на якому свої наукові напрацювання презентувала Остапченко Крістіна Павлівна на тему «Формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України» (науковий керівник – д.е.н., професор Дороніна Ольга Анатоліївна, Донецький національний університет імені Василя Стуса, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки).

В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Шаульська Л.В. та к.е.н. Середа Г.В.

За результатами науково-методичного семінару було рекомендовано подавати дисертаційну роботу Остапченко К.П. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика на захист до спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Міжінституціональний науковий семінар «Управління продуктивністю праці в системі забезпечення якості життя населення», 24.01.2019 р.

  24 січня 2019 року на базі кафедри менеджменту та поведінкової економіки відбувся міжінституціональний науковий семінар за участю науковців ДонНУ імені Василя Стуса та Таврійського державного агротехнологічного університету, на якому свої наукові напрацювання презентувала старший викладач Таврійського державного агротехнологічного університету Ярчук Ангеліна Володимирівна на тему «Управління продуктивністю праці в системі забезпечення якості життя населення» (науковий керівник – д.е.н., професор Синяєва Людмила Василівна, Таврійський державний агротехнологічний університет, професор кафедри менеджменту).

В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Шаульська Л.В. та д.е.н., професор Дороніна О.А.

За результатами науково-методичного семінару було рекомендовано подавати дисертаційну роботу Ярчук А.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика на захист до спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Міжінституціональний науковий семінар «Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу в національній інноваційній системі», 18.03.2019 р.

   18 березня 2019 року на базі кафедри менеджменту та поведінкової економіки відбувся міжінституціональний науковий семінар за участю науковців ДонНУ імені Василя Стуса та Запорізького національного технічного університету, на якому свої наукові напрацювання презентував к.е.н., доцент ЗНТУ Карпенко Андрій Володимирович на тему «Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу в національній інноваційній системі» (науковий консультант – д.е.н., професор Шаульська Лариса Володимирівна, Донецький національний університет імені Василя Стуса, декан економічного факультету).

В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Дороніна О.А., д.е.н., професор Безгін К.С. та д.е.н., професор Козловський С.В.

За результатами науково-методичного семінару було рекомендовано подавати дисертаційну роботу Карпенка А.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика на захист до спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Міжінституціональний науковий семінар за участю науковців ДонНУ імені Василя Стуса та ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України», травень 2019 р.

   У травні 2019 року на базі кафедри менеджменту та поведінкової економіки відбувся міжінституціональний науковий семінар за участю науковців ДонНУ імені Василя Стуса та Львівської наукової школи міграціології, на якому свої наукові напрацювання презентували:

 к.е.н., с.н.с. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» Біль Мар’яна Михайлівна на тему «Просторова мобільність населення та її регулювання у контексті політики людського розвитку» (науковий консультант – д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Інституту адміністрування та післядипломної освіти). В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Шаульська Л.В., д.е.н., професор Безгін К.С. та д.е.н., професор Козловський С.В.;

провідний інженер відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» Махонюк Олександр Володимирович на тему «Формування та розвиток ринку міграційних послуг в Україні» (науковий керівник – д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна). В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Дороніна О.А. та к.е.н. Якимова Н.С.

За результатами семінару було рекомендовано:

 подавати дисертаційну роботу Біль М.М. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика на захист до спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

подавати дисертаційну роботу Махонюка О.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика на захист до спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Міжінституціональний науковий семінар «Збереження здоров’я зайнятого населення України в системі забезпечення людського розвитку», 22.04.2020 р.

  22 квітня 2020 року на базі кафедри менеджменту та поведінкової економіки відбувся міжінституціональний науковий семінар за участю науковців ДонНУ імені Василя Стуса та Вінницького національного технічного університету, на якому свої наукові напрацювання презентував к.е.н, доцент ВНТУ Заюков Іван Вікторович на тему «Збереження здоров’я зайнятого населення України в системі забезпечення людського розвитку» (науковий консультант – д.пед.н., професор Кобилянський Олександр Володимирович, Вінницький національний технічний університет, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки).

В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Дороніна О.А., д.е.н., професор Шаульська Л.В. та д.е.н., професор Сидорова А.В.

За результатами науково-методичного семінару було рекомендовано подавати дисертаційну роботу Заюкова І.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика на захист до спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Міжінституціональний науковий семінар за участю науковців ДонНУ імені Василя Стуса та ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України», червень 2020 р.

    У червні 2020 року на базі кафедри менеджменту та поведінкової економіки відбувся міжінституціональний науковий семінар за участю науковців ДонНУ імені Василя Стуса та Львівської наукової школи міграціології, на якому свої наукові напрацювання презентували:

к.е.н., с.н.с. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» Риндзак Ольга Тадеївна на тему «Міграційна політика в системі інтеграційних процесів України» (науковий консультант – д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Інституту адміністрування та післядипломної освіти). В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Дороніна О.А., д.е.н., професор Шаульська Л.В. та д.е.н., професор Безгін К.С.

провідний інженер відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» Бараняк Ігор Євгенович на тему «Демографічне відтворення в умовах формування та розвитку територіальних міграційних систем» (науковий керівник – д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна). В якості рецензентів роботи виступили: д.е.н., професор Шаульська Л.В. та к.е.н. Якимова Н.С.

За результатами науково-методичного семінару було рекомендовано:

 подавати дисертаційну роботу Риндзак О.Т. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика на захист до спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса;

подавати дисертаційну роботу Бараняка І.Є. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика на захист до спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.