Обрати сторінку

Волкова Неля Іванівна

Волкова Неля Іванівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

e-mail:  [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=243#search

Досягнення

В 1982 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит» і з вересняцього року по вересень 2014 року працювала на кафедрі фінансів і банківської справи Донецького національного університету асистентом, старшим викладачем, доцентом.

В 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Безготівкові розрахунки в умовах перебудови господарського механізму (на матеріалах промисловості)».

В 1994 році отримала звання доцента кафедри фінансів і банківської справи, пройшла стажування по програмі TASIS в університеті Париж -12.

З жовтня 2014 року по серпень 2017 року працювала на посаді доцента кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

В 2016 роціприйняла участь у І Міжнародномунауково-практичному форумі «Інновації в науці: виклики сучасності», за результатами якого отримала європейський сертифікат у форматі 4-ECTS за напрямом «Економіка та фінанси: фундаментальні інструменти та інноваційні технології».

З вересня 2017 року працює доцентом кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Нагороджена грамотами та подяками місцевого, обласного керівництва та МОН України.

Має понад 230 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з яких: публікації у фахових виданнях України; у виданнях, включених до закордонних наукометричних баз; включених до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection; 1 підручник, 5 навчальних посібників (1 – одноосібно) з грифом МОН України; навчально-методичні посібники; монографії; участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Під керівництвом Волкової Н.І. підготовлені та захищені кандидатські дисертації в сфері грошей, грошового обігу та кредиту.

В 2018 р. отримала сертифікат ДонНУ про закінчення курсу «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу», а також європейський сертифікат за темою «Єдиний освітній простір Україна – ЄС».

Сфера наукових інтересів: управління банківською діяльністю, взаємовідносини страхового бізнесу та банківського сектору, реформування банківської системи України.