Обрати сторінку

Шкурат Марія Євгенівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Донецький національний університет, спеціальність – «Фінанси», кваліфікація – магістр з фінансів

email:   m.shkurat@donnu.edu.ua

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=97#search

Наукові інтереси: соціо-культурна глобалізація, менджмент міжнародних компаній, процес евроінтеграції, індустрія 4.0, ровиток інноваційної економіки, роль та місце міжнародої інформації та комунікації в сучасних міжнародних відносинах

Дисципліни, що викладаються: Topical issues of international economic relations under Industry 4.0, Cultural determinants of international business, Електронний бізнес, Міжнародні економічні відносини, Interdisciplinary training

Наукова діяльність:

Загальна кількість наукових праць – близько 30, з них:

Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

  1. Makogon Yu., Shkurat M., Mulyar L. The introduction of the international experience with collective bargaining and resolution of labor disputes in Ukraine. North – East Asia Aca-demic Forum. 2016. № 1. P. 70–74

    2. Savchenko M., Varlamova M., Shkurat M., Melnyk L., BondarV. Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 42. No. 4. Р. 536-548 (міжнародне, наукометричне, видання; WEB OF SCIENCE)

    3. Mariia Shkurat, Alisa Temerbek. Innovative development of countries in the context of global economic imbalances. Research Papers in Economics and Finance. 4 (4) 2020. P. 49-6

    4. Шкурат М. Є., Кукель Г. С., Штефан Л. Б., Мазур В. Г. Розвиток індустрії 4.0 В ЄС: собливості та фінансове забезпечення в умовах постпандемійного відновлення. FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE Volume 2 (43), 2022. С.213-220. (міжнародне, наукометричне, видання; WEB OF SCIENCE)

     Монографії:

  1. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової  продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Орєхової та ін. Вінниця: ДонНУ, 2019. 144 с.
  2. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка/ За ред. О. І. Рогача. К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. 368 с.

Профіль у:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3263-2507

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=u275rFYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Mariia_Shkurat

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=97#search

    Міжнародна діяльність

Має сертифікат володіння англійською мовою рівня B2. Брала участь у проєкті «Tempus Impress» («Підвищення ефективності студентських служб») разом з представниками Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Львівського національного університету ім. І.Франка, Харківського національного університету ім. В. Каразіна під координаторством Нортумбрійського університету (Велика Британія), пройшла стажування у Великобританії з розробки тренінгового курсу «Soft Skills».