Шкурат Марія Євгенівна

Шкурат Марія Євгенівна

Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

У 2004 році закінчила з відзнакою Донецький національний університет і одержала кваліфікацію магістра з фінансів.

Має десятирічний досвід практичної роботи економіста  на підприємствах приватного сектору економіки. Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній вумовах соціо-культурної глобалізації» в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Брала участь у проекті «Tempus Impress» («Підвищення ефективності студентських служб») разом з представниками Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Львівського національного університету ім. І.Франка, Харківського національного університету ім. В. Каразіна під координаторством Нортумбрійського університету (Велика Британія), пройшла стажування у Великобританії з розробки тренінгового курсу «Soft Skills».

Приймала участь  у виконанні держбюджетної теми «Інтеграція України в процес інтернаціоналізації сфери освітніх послуг».

Учасник проекту, який був реалізований Київським національним торговельно-економічним університетом за підтримки Європейського Союзу  «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським союзом: переваги та недоліки для українського суспільства».

Читає  лекційні курси: «Країнознавство», «Міжнародна економічна діяльність України», «Сучасні технології», «Міжнародні економічні відносини».

Активно залучає до наукової діяльності студентів кафедри та факультету, керує дослідженнями, результати яких неодноразово мали схвальну оцінку на конференціях та випробуваннях різних рівнів.