Обрати сторінку

Лимар Валерія Валеріївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Донецький національний університет, 2007 р., спеціальність – «Міжнародна економіка», кваліфікація – магістр з міжнародної економіки

email: [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=145#search

Наукові інтереси: сталий розвиток, біоекономіка, міжнародний бізнес, глобальна економіка, міжнародна торгівля

Дисципліни, що викладаються: Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародний рекламний менеджмент, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Глобальна економіка

Наукова діяльність

Загальна кількість наукових праць – більше 60, з них:

 Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Lymar V. Bio-oriented agrarian economy investment prognosis in the EU countries. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. № 5. P. 151-157. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/551/pdf. (WEB OF SCIENCE).

 Статті у фахових виданнях:

 1. Lymar V. Bioeconomy concept: scientific approaches to understanding. Глобальні та національні проблеми економіки. № 11. С. 154-159. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/35.pdf.
 2. Лимар В.В. Концепція розумної спеціалізації для розвитку біоорієнтованої економіки: європейський досвід. Економіка і організація управління. № 3 (23). С. 210-218. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/2889/2928.
 3. Lymar V., Talavyria M., Baidala V., Golub R. Approaches to the definition of production determinants of bio-oriented economy. Економіка АПК. № 7. С. 39-43. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/7/5.pdf.
 4. Лимар В.В., Талавиря М.П., Байдала В.В. Можливості використання концепції національної інноваційної системи як базису для переходу до біоекономіки. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». Київ. 2016. С. 320-329. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/view/8175/7804.
 5. Lymar V., Talavyria M., Baidala V. Indicators for analysis of the bioeconomy in Ukraine. Економіка АПК. №3. С. 44-50. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2017/3/e_apk_2017_3_8.pdf.
 6. Лимар В.В. Підходи до розуміння ефективності через призму справедливості. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2018. № 2. С. 115-122 URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15186005822918.pdf.
 7. Лимар В.В. Розвиток біоорієнтованої аграрної економіки: інноваційний аспект. Агросвіт. 2018. № 5. С. 21-27 (фахове видання) – http://www.agrosvit.info/pdf/5_2018/5.pdf
 8. Лимар В.В. Фактори сприяння створенню та розвитку біокластерів. Молодий вчений. 2018. № 2 (54). С. 399-402. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/93.pdf.
 9. Лимар В.В. Концепт економічної ефективності у розрізі еволюції наукових шкіл. Інноваційна економіка. 2018. № 1-2. С. 26-31. URL: http://ie.at.ua/IE_2018/InnEko_1-2_2018.pdf.
 10. Лимар В.В. Інституціональна підтримка розвитку біоекономіки, заснованої на знаннях: європейський досвід. Бізнес Інформ. 2018. № 2. С. 46-51. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-2_0-pages-46_51.pdf.
 11. Лимар В.В., Байдала В.В. Іноземний досвід підтримки розвитку біоекономіки. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 48-52. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-2_0-pages-48_52.pdf.
 12. Лимар В.В., Байдала В.В. Економіко-виробничі фактори впливу на розвиток біоорієнтованої економіки в Україні. Бізнес Інформ. 2019. № 6. С. 47-54. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-6_0-pages-47_54.pdf
 13. Лимар В.В., Байдала В.В. Природний потенціал розвитку біоорієнтованої економіки в Україні. Бізнес Інформ. 2019. № 9. С. 136-143. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-136-143.
 14. Лимар В.В., Гуменюк О.А. Management of food cost in restaurant business. Економіка та організація управління. № 3 (35). С. 140-148. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/7752/7750.
 15. Лимар В.В., Цзі Чжі. Стратегія інклюзивної глобалізації «Один пояс, один шлях». Бізнес Інформ. № 2. С. 23-28. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-2_0-pages-23_28.pdf.
 16. Лимар В.В., Дем’янова Ю. Transformation of labor relations in the conditions of formation of digital economy. Економіка та організація управління. 2020. № 1. С. 139-148. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/7930/7930.

Монографії:

 1. Talavyria M., Baidala V., Riabchenko O., Lymar V., Dobrivska M., Talavyria O. Conceptual basis of bioeconomy formation and development: Monograph. Nizhyn: PP Lysenko M.M., 2017. 152 p.
 2. Лимар В.В. Забезпечення розвитку та ефективності біоорієнтованої економіки в Україні: монографія. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 440 с.
 3. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Орєхової. Вінниця: ДонНУ, 2019. 144 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / за заг. ред. Орєхової Т.В. та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 464 с.

 

Участь у міжнародних проєктах:

 1. Участь у міжнародній мобільності ,2017 р. – Cardiff Metropolitan University (Великобританія).