Юрчишена Людмила Вікторівна

Юрчишена Людмила Вікторівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

Досягнення

В 2003 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримала диплом з відзнакою.

2006-2009 рр. – здобувач Хмельницького національного університету.

2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості» у спеціалізованій Вченій раді Національного університету харчових технологій.

2013 р. – присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів.

З 2007 по 2015 н.р. працювала у Вінницькому фінансово-економічного університеті, виконувала обов’язки завідуючого кафедри фінансів.

В 2012-2014 рр. керівник теми державної реєстрації: «Стабілізація фінансової системи та підвищення ефективності її функціонування» (реєстраційний номер 0112U002122).

В 2015 р. отримала сертифікат ДонНУ про закінчення курсу «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу».

Автор близько160 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, включаючи публікації у фахових виданнях, автор 6 навчальних посібників з грифом МОН (з них 3 одноосібні), 1-ї колективної монографії, участь у міжнародних, науково-практичних та регіональних конференціях, тренінгах, наявність професійних сертифікатів («Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу», Сертифікат 1С: професіонал з  конфігурації «Управління торгівлею 8», Посвідчення про закінчення курсу загальної англійської мови у рамках проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці-2016»).

Сфера наукових інтересів: вплив фіскальної політики держави на детінізацію економіки та ділову активність бізнесу, оптимізація податкового навантаження суб’єктів підприємницької діяльності, управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання та мобілізація внутрішніх джерел фінансування.