Обрати сторінку

Кістерський Леонід Леонідович

Посада:  професор кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968 р., спеціальність – «Іноземна мова (англійська)», кваліфікація – перекладач-референт, аспірантура Інституту економіки НАНУ, 1973 р., спеціальність – світова економіка і міжнародні економічні відносини.

email:   [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=96#search

Наукові інтереси: налагодження міжнародних економічних зв’язків, міжнародна економічна безпека, розвиток європейської інтеграції, ціннісні підходи для економічних реформ.

Дисципліни, що викладаються українською та англійською мовами: Етика міжнародного бізнесу, Мистецтво переговорів, Ділове листування, Промислова революція 4.0

    Наукова діяльність:   

Монографії (частковий список):

 1. Kistersky L., Marmazov V., Piliaiev I. Prospects for the East-West Civilizational Convergence: Confucian Tradition Democracy in the Republic of Korea. Prague, Coretex CZ SE, 2021, 250 p.
 2. Kistersky L., Romanenko O. (Scientific editors, drafted 5 chapters) Reformation: the success of Europe and a chance for Ukraine. Prague, Coretex CZ SE 2020, 300 p.
 3. Кістерський Л., Пузанов І., Липова Т. Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу: методологія і практика. Прага: Coretex CZ SE, 2018. 450 с.
 4. Kistersky L. , Prigmore K., Sics U., Prigmor B., Lypova T. Donor Development Resources – Aid Programming and Implementation Guide. Publishing House “Kyiv University”, 2012. – 141 p.
 5. Кістерський Л., Липова Т. Міжнародна технічна допомога: шляхи підвищення ефективності. Видання Представництва Європейського Союзу в Україні. – К., 2010 – 240 с.

Статті у фахових виданнях (частковий список):

 1. Кістерський Л. Стратегічні принципи повоєнного відновлення України. Економіка України, 2023, № 2, С.3-16.
 2. Kistersky L., Orekhova T. Ukraine – South Korea: Economic Cooperation Potential. Економіка і організація управління, ДонНу, 2022, № 2 (46), P. 32-44.
 3. Kistersky L., Marmazov V., Piliaiev I. Modernization of South Korea: Origins, Achievements, and the Experience for Ukraine. Економіка України, 2021, № 9, C. 41-60 .
 4. Kistersky L., Romanenko О., Lypova Т. Inscrutable ways of Europe: in search for harmony. Економіка України. 2020. № 1.,C. 82-94.
 5. Кістерський Л. Передумови розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні. Економіка України. 2018. № 5. С. 85-88.
 6. Kistersky L. From Adam Smith to Vernon Smith: Lessons for Ukraine. КИМО. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Київ. 2017. Випуск 130. Ч. II. С. 23-33.
 7. Кістерський Л., Липова Т. Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ. Економіка України. 2017. № 2. С. 24-36..
 8. Кістерський Л. Формування сучасної Європи – стримування та розвиток. Економіка України. 2015. № 4. С. 19-27.
 9. Кістерський Л. Економічна етика для подолання кризи. Економіка України. 2015. № 6. С. 98-100.

    Всеукраїнська та міжнародна діяльність: 

Заслужений діяч науки і техніки України, директор – засновник Інституту міжнародного ділового співробітництва.

Був засновником-головою Національного центру реалізації міжнародної технічної допомоги Україні в ранзі міністра. Започаткував в Україні систему залучення та реалізації міжнародних ресурсів для реформування економіки за стандартами ЄС. Заснував та розвиває науковий напрям – управління зовнішніми ресурсами для реформ.

На конкурсній основі в якості експерта або керівника групи консультантів брав участь в реалізації багатьох міжнародних проектів по реформуванню економіки України на замовлення ЄС, ООН, Світового банку, Міжнародного товариства Червоного Хреста, урядів США, Франції, Великої Британії, Швеції, Норвегії та інших. 

Консультант міжнародної компанії «IPR GroupPatent and Trade Mark Attorneys» зі штаб-квартирою в Києві з червня 2017 р.; чотири з половиною роки працював радником в ЮНКТАД в Женеві (Швейцарія).

В якості запрошеного професора викладав та проводив дослідницьку роботу в провідних наукових центрах та університетах світу – Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Національному університеті ім. Вадима Гетьмана, Константському університеті (Німеччина), Браунському та Стенфордському університетах (США), Вищій Школі Бізнесу – Національному Університеті Луїса (Польща), результатом якої стали чисельні наукові публікації. 

Є членом міжнародних і національних наукових установ і організацій – спеціалізованих вчених рад в Київському Інституті міжнародних відносин при Національному університеті імені Тараса Шевченка і Донецькому Національному університеті імені Василя Стуса, Асоціації економістів-міжнародників України, Української Академії економічних наук, Академії наук вищої школи України; член Видавничої ради «Дослідження світової економіки та міжнародного бізнесу» (Прага), багато років представляв Україну у Науковій Раді ООН.

     Здобутки: 

Ряд міжнародних наукових нагород та премій: звання “Людина року”, золота медаль від Біографічної Спілки США за видатні заслуги у розвитку суспільних наук, медаль ім. Хуберта  Хемфрі за значні досягнення у сфері політичних наук.

В 2017 році в складі міжнародного наукового колективу за участі лауреата Нобелівської премії Вернона Сміта взяв участь у написанні монографії «РЕФОРМАЦІЯ: успіх Європи і шанс для України» і був нагороджений відзнакою Адама Сміта.

Автор та співавтор більше 150 наукових праць, в тому числі 14 монографій та підручників з питань міжнародних економічних відносин, що надруковані провідними видавництвами України, Швейцарії, США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країн, а також – Європейським Союзом, ООН, Світовим Банком та іншими міжнародними організаціями.