Обрати сторінку
Шановні студенти (2 – 4 курсів (2 – 4 для заочної форми навчання) СО «Бакалавр», 1-2 курсів СО «Магістр»)

У рамках двосторонньої угоди про співпрацю між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) оголошується конкурс на безкоштовне семестрове навчання (осінній семестр 2021-2022 н.р., орієнтовно з 1 вересня 2021 по 30 січня 2022). Стипендія не виплачується і не покриваються витрати на проживання, проїзд та харчування.

Для участі в конкурсі Вам необхідно до 18 травня 2021 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків (вул. 600-річчя, 21, каб. 609) такі документи:
• подання завідувача кафедрою на ім’я ректора, погоджене з деканом, зав. навчальним відділом та першим проректором, у якому зазначаються:
– ПІБ кандидата;
– навчальний рік реалізації академічної мобільності, термін протягом якого студент буде брати участь у програмі академічної мобільності, вид/форма академічної мобільності;
– ступінь освіти (бакалавр/магістр), що здобувається;
– факультет, напрям підготовки/спеціальність; рік навчання;
– інформація про Заклад-партнер, куди планується направляти кандидата/інформація про ЗВО до якого планується направляти кандидата у разі ініціативної академічної мобільності;
– орієнтовна інформація про навчальну програму у Закладі-партнері (за наявності). Обрання дисциплін, що будуть вивчатися у Закладі-партнері та в подальшому зараховуватися в Університеті, має відбуватися за погодженням із випусковою кафедрою Університету. У разі відсутності такої інформації, учасник академічної мобільності приймає на себе зобов’язання надати її у строки, встановлені в договорі про академічну мобільність;
– інформація про тип документу, який учасник академічної мобільності отримає після завершення програми академічної мобільності (диплом, сертифікат, академічна довідка тощо);
– фінансові умови участі у програмі академічної мобільності;
– порядок виконання графіку навчального плану в Університеті;
• резюме (англ. мовою);
• особиста заява кандидата (пишете у Відділі міжнародних зв’язків);
• мотиваційний лист (англ. мовою);
• рекомендаційний лист (за наявності);
• документ, що підтверджує знання іноземної мови (міжнародний сертифікат, рекомендаційний лист від доцента чи професора факультету іноземних мов відповідно до профілю, оцінка внутрішнього екзамену тощо).
Рівень знання англійської мови – не нижче В1.
• інші документи, які кафедра чи факультет вважають за необхідне додати (грамоти, дипломи тощо).

Інформаційний бюлетень ТУТ
Додаткова інформація ТУТ
Перелік дисциплін ТУТ

Потрібно обрати не менше 30 ECTS!

Формат навчання поки невідомий, залежатиме від ситуації з коронавірусом.

У разі виникнення питань, звертайтесь до фахівця відділу міжнародних зв’язків, Насадюка Сергія Анатолійовича, за електронною адресою: [email protected] або ж у Відділ міжнародних зв’язків (головний корпус ДонНУ імені Василя Стуса, каб. 609).

Чекаємо на Вас!