Атаманчук Заріна Асланівна

Атаманчук Заріна Асланівна

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, докторант

Досягнення

У 2000 р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» і здобула кваліфікацію економіста зі знанням іноземної мови (диплом з відзнакою). Навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії. Захист кандидатської дисертації на тему: «Грошово-кредитне регулювання та його роль у забезпеченні рівноваги доходу та платіжного балансу держави» відбувся у 2011 році.

Є автором (співавтором) близько 100 наукових праць та навчально-методичних розробок з дисциплін: «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси».

Працювала над науково-дослідною темою Львівської комерційної академії «Рівновага платіжного балансу під час реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку». Брала участь у виконанні комплексної науково-дослідної теми Львівського інституту економіки і туризму «Розробка наукових основ організації туризму в західних областях України». Продовжує виконання науково-дослідної тематики «Стратегічні напрями розвитку сфери рекреації у туристичній діяльності Львівської області та її вплив на соціально-економічний стан регіону».

          У 2019 році проходила міжнародне стажування за програмою «New and innovative teaching methods» у Краківському економічному університеті (м. Краків, Польща).

Наукові інтереси: розвиток вітчизняної грошово-кредитної та фінансової політики в світлі інтеграції у європейський економічний простір; міжнародний туризм в умовах глобалізації.