Обрати сторінку

Іщук Юлія Анатоліївна

Іщук Юлія Анатоліївна

Заступник декана з соціально-виховної роботи та роботи з іноземними студентами

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор філософії з міжнародних економічних відносин

🖂 [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=250#search

У 2005 р. закінчила Вінницький державний аграрний університет, за спеціальністю «Менеджмент організацій»», та отримала диплом менеджера-економіста.

У 2020 р. у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету імені Василя Стуса захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» на тему «Трансформація міжнародних товарних ринків в умовах реформування міжнародної торговельної політики».

У 2022 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин.

З 2022 року працює на посаді доцента кафедри міжнародних економічних відносин.

З 2022 року виконує обов’язки заступника декана з соціально-виховної роботи та роботи з іноземними студентами.

Пройшла стажування у VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship (м. Софія, Болгарія), сертифікат BG/VUZF/944-2021; Тема «Transformation of International Product Markets and Reforming of International Trade Policy: European Experience and Global Trends».

Викладає курси: «Митна справа», «Економіка зарубіжних країн», «Міжнародні маркетингові комунікації», «Міжнародний маркетинг товарі і послуг», «Економічна дипломатія», «Ризик менеджмент в міжнародному бізнесі», «Глобальні креативні індустрії».

Учасник наукових досліджень з теми «Формування конкурентних стратегій національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища».

Учасник численних міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій. Автор понад 50 наукових та методичних праць.

Сфера наукових інтересів: проблеми формування та функціонування міжнародних товарних ринків, особливості розвитку торговельної політики, зарубіжний досвід реформування економіки та сучасна система міжнародних маркетингових комунікацій.