Обрати сторінку

Волкова Валерія Валеріївна

Волкова Валерія Валеріївна

Доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент.

e-mail: [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=244#search

Закінчила в 2006 році Донецький національний університет. В квітні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплекс механізмів управління капіталізацією банків в Україні».

З вересня 2010 року – асистент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету.

З вересня 2013 по 31 серпня 2014 року – доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету.

З жовтня 2014 по 31 серпня 2017 року – доцент кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

З вересня 2017 року по теперішній час – доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса. Відповідальна за виховну та соціальну роботу кафедри.

В 2016 році прийняла участь у І Міжнародному науково-практичному форумі «Інновації в науці: виклики сучасності», за результатами якого отримала європейський сертифікат у форматі 4-ECTS за напрямом «Економіка та фінанси: фундаментальні інструменти та інноваційні технології».

В 2018 р. отримала сертифікат ДонНУ про закінчення курсу «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу».

В 2020 р. отримала сертифікат ДонНУ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників «Майстерня «Teaching art».

В 2021 році проходила підвищення професійної та академічної кваліфікації з підсумковим реальним продуктом (включаючи традиційні форми на неформальну/інформальну освіту).

Викладає наступні курси бакалаврських освітніх програм: «Фінанси. Гроші і кредит», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Страхування», «Банківські операції», «Місцеві фінанси», «Фінанси місцевого самоврядування», «Страховий менеджмент».

Основні публікації:

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science:

1. V.Volkova, N.Volkova. MORTGAGE AS A TOOL FOR ADDRESSING HOUSING NEEDS//Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, [S.l.], v. 3, n. 30, p. 436-444, sep. 2019. ISSN 2310-8770.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України та інших журналах:

1. Волкова В.В., Іспанюк С.Є. Банківська система України: нагляд за діяльністю проблемних банків /В.В.Волкова, С.Є. Іспанюк // Економіка і організація управління: Збірник Наукових Праць. – Вінниця: ДонНУімені Василя Стуса, 2019.- вип. 3(35). С.51-58. http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/7741 DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.5

2. Volkova V., Volkova N. Improving bank capitalization in terms of increasing the competitiveness of the banking system / V.Volkova, N.Volkova // Association agreement: driving international changes// Co-publisher: Accent graphics communications, Chicago, Illinois, USA, 2019, p.431-444.

3. Волкова В.В., Власенко О.С. Підвищення якості кредитного портфеля як чинник мінімізації кредитного ризику банку / В.В.Волкова, Власенко О.С. // Економіка і організація управління: Збірник Наукових Праць. – Вінниця: ДонНУімені Василя Стуса, 2021.- вип. 2(42). С.76-85.

4. Волкова В.В., Волкова Н.І., Ставська К.А. Концепція вдосконалення оцінки якості кредитного портфеля в управлінні кредитною діяльністю банку // В.В.Волкова, Н.І. Волкова, К.А. Ставська // Економіка і організація управління: Збірник Наукових Праць. – Вінниця: ДонНУімені Василя Стуса, 2021.- вип. 1(41). С.30-40.

5. Волкова В.В., Волкова Н.І. Організаційно-економічні засади розвитку місцевих бюджетів в умовах реформування місцевого самоврядування ( на прикладі Вінницької міської територіальної громади) / В.В.Волкова, Н.І.Волкова // Економіка і організація управління: Збірник Наукових Праць. – Вінниця: ДонНУімені Василя Стуса, 2021.- вип. 3(43). С.158-167.

Монографії:

1. Волкова В.В. Ліквідність, фінансова стійкість та банківський нагляд як основні чинники забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської системи України. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія: Т.3 / Онищенко В.О., Козаченко Г.В., Птащенко Л.О. та ін.; за заг.ред. В.О.Онищенка та Г.В.Козаченко. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С.64-88.

Навчальні посібники та методичні видання:

1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» / В.В.Волкова, Н.І.Волкова, О.І.Добровольський. Вінниця:ДонНУ імені Василя Стуса, 2019.120с.

2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Банківська система» / В.В.Волкова, Н.І.Волкова, О.І.Добровольський. Вінниця:ДонНУ імені Василя Стуса, 2019.120с.

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Місцеві фінанси» / за ред. О. А. Лактіонової. Вінниця, 2019. 44 с.

4. Волкова В.В., Волкова Н.І. Гроші і кредит/ навчальний посібник. Вінниця. ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 312 с.

5. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інвестиційне кредитування» / за ред. О. А. Лактіонової/ Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 52 с.

Сфера наукових інтересів: управління банківською та страховою діяльністю; співпраця банківських та страхових установ; безпека банківської та страхової діяльності; місцеве самоврядування.