Матвійчук Вікторія Іванівна

Матвійчук Вікторія Іванівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

Досягнення

У 1984 році закінчила з відзнакою Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості». У 2000 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Маркетингове дослідження як фактор формування стратегії підприємства» за спеціальністю 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг». У 2002 році отримала звання доцента по кафедрі фінансів і банківської справи ДонНТУ. У 2010-2013 рр. проходила підвищення кваліфікації в ІПО ФПКК ДонНТУ за наступними напрямками: 0804 «Комп’ютерні науки», курс «Розробка дистанційних курсів на базі платформи MOODLE»; 0804 «Комп’ютерні науки», курс «Розробка WEB-сторінки викладача»; курс «Іноземні мови професійного спілкування (німецька мова)», курс «Іноземні мови професійного спілкування (англійська мова)».

У 2012-2013 рр. виступила організатором процесу ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». У 2013 році провела ліцензування, а в 2015 році – акредитацію спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою».

У 2014-2015 рр. виконувала обов’язки завідуючої кафедрою обліку, фінансів та економічної безпеки ДонНТУ.

З 2015 р працює на кафедрі фінансів і банківської справи ДонНУ. Відповідальна за організацію та проведення виробничої і науково-дослідницької практики бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Сфера наукових інтересів: стратегічні і інноваційні аспекти фінансового управління суб’єктів господарювання; управління фінансово-економічною безпекою; маркетинг як інструмент управління діяльністю суб’єктів господарювання, державне кредитування та управління державним боргом, фінансовий ринок: особливості формування та регулювання, антикризове управління діяльністю суб’єкта господарювання