Кравченко Володимир Миколайович

Кравченко Володимир Миколайович

Доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, доцент

Досягнення

Закінчив Донецький національний університет у 2002 р. за спеціальністю «Економічна кібернетика» та отримав диплом з відзнакою (кваліфікація «економіст-математик»), а також почесний диплом Найкращий студент року в Донецькій області.

З 2004 р. працював асистентом, а з 2007 р. – доцентом кафедри економічної кібернетики ДонНУ. Захист кандидатської дисертації відбувся в 2006 р. У 2010 р. здобув вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики. В 2017 р. захистив дисертацію «Моделі проблемно-орієнтованого управління економічними об’єктами» та здобув науковий ступінь доктора економічних наук.

Проводив тренінги з управління бізнес-процесами, логістики й управління ланцюгами поставок в рамках співпраці кафедри економічної кібернетики з промисловими підприємствами. У 2004-2009 рр. відповідав за збірник наукових праць «Моделі управління в ринковій економіці» та окремі випуски збірника наукових статей «Нове в економічній кібернетиці». Працював у експертних комісіях ліцензійної та акредитаційної експертизи. Під науковим керівництвом захистили дисертації 3 кандидати економічних наук. В якості офіційного опонента та запрошеного фахівця брав участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад в університетах України.

Пройшов стажування з інноваційних методів та підходів в освіті (Словаччина, 2016 р.). Закінчив курс «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу» (Центр безперервної освіти ДонНУ, 2015 р.). В 2010 р. стажувався в ДП «НДЦІТ ІЕП НАН України».

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2014 р. Стипендіат громадської організації «Фонд Донеччина» для молодих вчених – 2004 р. Премія Національної академії наук України у 2003 р.

Нагороджений дипломом ТОП-40 рейтингу викладачів ДонНУ імені Василя Стуса за 2016 р. Має подяку та грамоти від університету.

Автор і співавтор понад 90 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 1 одноосібної монографії, 3 навчальних посібників (з них 1 з грифом МОН України).

Сфера наукових інтересів: управління бізнес-процесами та їх моделювання, логістика й управління ланцюгами поставок, імітаційне моделювання, бізнес-аналітика та наука про дані, цифровий маркетинг.

Навчальні дисципліни: «Управління бізнес-процесами», «Методи бізнес-аналізу», «Моделі логістики та ланцюги постачання», «Логістичний менеджмент», «Моделі економічної динаміки», «Математичні методи та моделі ринкової економіки», «Імітаційне моделювання».