Макогон Юрій Володимирович

Макогон Юрій Володимирович

Професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, заслужений діяч науки і техніки Макогон Юрій Володимирович, під його керівництвом було сформовано наукову школу міжнародної економіки

Досягнення

Вагомим є особистий внесок професора Макогона Ю.В. у розвиток навчально-методичної, наукової та виховної роботи серед студентів, аспірантів та докторантів спеціальності.

Станом на 2016 рік під керівництвом професора Макогона Ю.В. успішно пройшли захисти 18 докторантів та 61 здобувачів ступеню кандидата економічних наук, наукові здобутки яких є відображенням активної діяльності наукової школи кафедри.