Обрати сторінку

Трегубов Олександр Сергійович

Трегубов Олександр Сергійович

кандидат економічних наук, доцент

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри підприємництва, корпоративної і просторової економіки.

Дисципліни, що викладаються: управління проєктами, основи підприємницької діяльності, організація виробництва.

Освіта: В 1999 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».

В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління процесами економічної концентрації та деконцентрації» за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством».

У 2013 році присвоєне вчене звання доцента.

Наукові інтереси: управління проектами, навчання дорослої аудиторії (тренінги), проектний аналіз.

Нагороди: грамоти та подяки Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Виконавчого комітету Вінницької міської ради, дипломи, грамоти та подяки ректора ДонНУ імені Василя Стуса.

Участь у проектах:

  • «Освітня онлайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення» в рамках проєкту MATRA (Нідерланди);
  • Школа молодого посадовця (Вінницька міська рада та Донецький національний університет імені Василя Стуса)
  • Проєкт «Інтегрований розвиток міст» (GIZ);
  • Програма підготовки фахівців з місцевого економічного розвитку (проект ПРОМИС);
  • Проєкт «Стань новим посадовцем Маріуполя» (Фонд розвитку Маріуполя, USAID);
  • Школа публічної політики.

Досвід роботи:

  • Сертифікований бізнеc-тренер (Сертифікати Міжнародної інтегрованої програми підготовки тренерів TOT-European-2016, TOT-European-2018);
  • З 2011 року – фізична особа-підприємець, досвід підприємницької діяльності в сфері туризму, консалтингу, організації заходів;
  • Участь в роботі Комітету по малому та середньому бізнесу Донецької торгово-промислової палати; учасник робочої групи «Економіка та ринок праці» проєкту «Інтегрований розвиток міста», член Туристичної ради при Вінницькому міському голові, член робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму Вінницької ВМОТГ, робочої групи з розробки Концепції розвитку соціального підприємництва Вінницької ВМОТГ.

Публікації: Є автором 75 публікації, з яких: 66 наукових публікацій (2 монографії, 30 статей у фахових виданнях, 34 тези доповідей на науково-практичних конференціях різних рівнів); 3 навчально-методичних публікації, зокрема, 4 навчальні посібники.